Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Abogados > Jurist, Seksjon For Humanitær- Og Strafferett, Rettsavdelingen (to-årig Engasjement)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de Abogados en Oslo (Noruega)

Jurist, Seksjon For Humanitær- Og Strafferett, Rettsavdelingen (to-årig Engasjement)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Abogados.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Lawyers

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 190438

Utenriksdepartementet søker en jurist til Rettsavdelingen, Seksjon for humanitær- og strafferett (to-årig engasjement).

Rettsavdelingen er en fagavdeling i Utenriksdepartementet og et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Avdelingen består av tre seksjoner og har til sammen i underkant av 40 medarbeidere.

Seksjon for humanitær- og strafferett har blant annet ansvar for internasjonal strafferett (internasjonale straffedomstoler), internasjonal humanitærrett, beskyttelse av sivile, spørsmål om bruk av makt (FN-pakten), menneskerettslige spørsmål, sanksjoner og restriktive tiltak. Videre bistår seksjonen med rettslig rådgivning knyttet til terrorbekjempelse, flukt og migrasjon, eksportkontroll, urfolks rettsstilling m.m. Seksjonen forventer tung arbeidsbelastning i forbindelse med Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd 2021-23 og styrkes derfor midlertidig med én stilling.

Jobb med verden!

Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Ansvars- og arbeidsområder

. Oppgaver innenfor et bredt spekter av seksjonens fagområder

. Varierte og selvstendige oppgaver, med vekt på utredning av, veiledning i og forhandlinger om folkerettslige spørsmål

. Nærmere fastlegging av arbeidsoppgaver avtales med seksjonsleder. Bakgrunn og interesser vil bli vektlagt så langt det er forenlig med seksjonens behov.

. Noe reisevirksomhet må påregnes, forutsatt at situasjonen normaliseres mht internasjonale reiser

. Det gjøres oppmerksom på at linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov

Kvalifikasjoner

. Må ha norsk juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med godt resultat

. Bør ha relevant arbeidserfaring, herunder fra folkerettslig utredningsarbeid og forhandlinger

. Ønskelig med gode faglige kvalifikasjoner innenfor seksjonens ansvarsområder

. Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Språkkunnskaper i andre språk er ønskelig.

Personlige egenskaper

Føgende egenskaper vektlegges:

. Robusthet: Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide raskt

. Fleksibilitet: Vilje og evne til å løse nye arbeidsoppgaver på en konstruktiv måte

. Samhandling: Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, lagspiller

. Handlekraft: Selvstendighet, får ting gjort

. Analytiske evner: Grundighet, nøyaktighet, evne til å se det større bildet

. Modenhet: Integritet til å forsvare egne anbefalinger på faglig grunnlag

Vilkår/betingelser

Stillingen er et to års midlertidig engasjement og avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364) med bruttolønn pr. år fra kr 513 600 - 813 400 (lønnstrinn 58-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten.

Tiltredelse er ønskelig så snart som mulig. Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering minimum på nivå konfidensielt. Søkere må være norske statsborgere.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Avd. dir. Monica Furnes, Seksjon for humanitær- og strafferett, monica.furnesmfa.no, tlf. 23 95 14 80

Avd. dir. Siri Veseth Meling, Seksjon for EØS- og handelsrett, siri.veseth.melingmfa.no, tlf. 23 95 09 31

Spørsmål vedr. rekrutteringsprosessen: Seniorrådgiver Øyvind Lorenzen, oyvind.lorenzenmfa.no, tlf. 23 95 01 79

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Om arbeidsgiveren:

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Staten er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Utenriksdepartementet ønsker å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan tjenestegjøre i utenrikstjenesten. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1133 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: UTENRIKSDEPARTEMENTET.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1bb5f089-cd43-4ace-b7f5-f190208e2208.

Ver las 155 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Abogados ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: