Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Jurist, midlertidige stillinger - NAV Klageinstans Sør

Empleo en Noruega (Vest-Agder) de AbogadosClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Abogados.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Lawyers.

Descripción de la oferta de trabajo:

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette

For å møte den økende arbeidsmengden og bygge ned restanser, har vi behov for inntil fem nye medarbeidere som kan gjøre en innsats hos oss i et år. NAV Klageinstans er organisert som en nasjonal enhet med seks avdelingskontorer, ledet av en styringsenhet.Totalt er vi ca. 180 medarbeidere.NAV Klageinstans har ansvar for å behandle alle klager over vedtak truffet av NAV sine vedtaksinstanser og skal gjennom dette arbeidet bidra til å øke rettssikkerheten for NAV sine brukere. Vi har også ansvaret for forberedelseav ankesaker for behandling i Trygderetten. NAV Klageinstans bidrar til lik praksis i NAV gjennom systematiske tilbakemeldinger på kvaliteten i saksbehandlingen og med kvalitetshevende tiltak. Vi har også et særskilt ansvar for å bistå med utvikling av rundskriv og tekster ved nye lover, større lovendringer eller ved endring av praksis.NAV Klageinstans har ansvar for å behandle alle erstatningskrav mot NAV og er felles mottak for alle serviceklager for den statlige delen av NAV.NAV Klageinstans Sør behandler klager og forbereder anker på områdene dagpenger, arbeidsavklaringspenger, tilleggsstønader, saker vedrørende tiltak/tiltakspenger og NAV lovens § 14a, samt behandler alle erstatningskrav mot NAV. Avdelingen består for tiden av 35 medarbeidere og har kontorer sentralt i Kristiansand.Arbeidsoppgaver

 • hovedoppgaven er saksbehandling av klagesaker og forberedelse av ankesaker for Trygderetten
 • andre oppgaver knyttet til veiledning, utviklings- og representasjonsoppdrag kan også være aktuelt avhengig av kvalifikasjoner
Kvalifikasjoner
 • Du må ha:
 • utdanning som jurist (juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap fra norsk utdanningsinstitusjon). Nyutdannede jurister kan også komme i betraktning. Gode karakterer vil bli vektlagt
 • evne til å formulere deg klart og brukervennlig, både skriftlig og muntlig
 • Vi ønsker at du har:
 • saksbehandlererfaring, gjerne fra fagområdene dagpenger og arbeidsavklaringspenger
Personlige Egenskaper
 • evne til å arbeide selvstendig og effektivt med god kvalitet
 • evne til å arbeide i team, er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • interesse for å jobbe med saksbehandling
 • interesse og engasjement for NAVs rolle i samfunnet
 • god kunnskap om arbeids- og forvaltningsrett
 • personlig egnethet og motivasjon vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr