Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo en Eslovenia (Podravska) de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

J017936 - Vodja Službe Na Univerzi Vii/2 (ii), šdm: 1001444, V Kabinetu In Samostojni Centri In Službe (sluba Za Prenos Znanja In Tehnologij) - M/žClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje : Univerzitetni in visokošolski učitelji/univerzitetne in visokošolske učiteljice : Univerzitetni in visokošolski učitelji/univerzitetne in visokošolske učiteljice.

Descripción de la oferta de trabajo:
VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE S PROREKTORJEM UNIVERZE IN PREDSTOJNIKOM ODDELKA PRI NAČRTOVANJU IN IZVEDBI LETNEGA PROGRAMA DELA ODDELKA, NAČRTUJE IN ORGANIZIRA DELO NA PODROČJU PRENOSA ZNANJA IN TEHNOLOGIJ PRIPRAVLJA, USKLJAJUJE IN DOPOLNJUJE PRAVNE AKTE UM IN NJENIH ČLANIC V ZVEZI S PRENOSOM ZNANJA IN TEHNOLOGIJ, PREGLEDUJE POGODBE, KI JIH SKLEPA UM OZ. NJENE ČLANICE NA PODROČJU PRENOSA ZNANJA IN TEHNOLOGIJ, VODI POSTOPKE PREVZEMA SLUŽBENIH IZUMOV NA UM, SKRBI ZA IZVAJANJE SKLEPOV ORGANOV UM S PODROČJA PRENOSA ZNANJA IN TEHNOLOGIJ, SPREMLJA IN PROUČUJE ZAKONE, PREDPISE IN DRUGE PRAVNE AKTE S PODROČJA PRENOSA ZNANJA TEHNOLOGIJ TER O SPREMEMBAH INFORMIRA NADREJENE IN SODELAVCE, VODI POSTOPKE ZA VAROVANJE INTELEKTUALNE LASTNINE UM, SKRBI ZA UPRAVLJANJE Z INTELEKTUALNO LASTNINO, DAJE POBUDE IN PREDLOGE ZA PRIPRAVO NOVIH IN SPREMEMBE SPLOŠNIH AKTOV UM NA PODROČJU PRENOSA ZNANJA IN TEHNOLOGIJ, SODELUJE PRI IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU PRENOSA ZNANJA IN TEHNOLOGIJ, SODELUJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUŽBAMI UNIVERZE PRI IZVAJANJU SKUPNIH NALOG. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM. NADOMEŠČA NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU). VODI POSTOPKE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA IN PO POOBLASTILU TUDI ODLOČA. SKRBI ZA ARHIVIRANJE GRADIVA V SLUŽBI DO PREDAJE V ARHIV. SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH., Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2. tarifna skupina Zahtevana smer izobrazbe: družboslovna, humanistična, naravoslovna, tehniška Klasius SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba Klasius P: 3 - DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE, 4 - NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO, 5 - TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN GRADBENIŠTVO, 14 - IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV, 22 – HUMANISTIKA, zahtevana znanja: računalniška znanja MS Windows, Word, Excel, Power Point, internet, e-pošta, el. poslovanje, poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja prenosa znanja in tehnologij, poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja intelektualne lastnine, zahtevani posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) zahtevani jeziki: aktivno znanje angleškega jezika, pasivno znanje nemškega jezika (ali en komunikacijski jezik ES) zahtevane delovne izkušnje: 60 mesecev s področja prenosa tehnologij

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Podravska.

Ver 456 ofertas de trabajo en "Podravska" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 15/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Más de 5 años.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 40.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: UNIVERZA V MARIBORU.

Dirección: SLOMŠKOV TRG 15 , 2000 MARIBOR.

Contacto: RAMŠAK KATJA

Email: katja.ramsakReemplazar por una arrobaum.si

Teléfono: 02 23 55 379.

Ver las 507 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

ASISTENT ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE (D010001) - M/Ž. Eslovenia, 18 Nov. 2017.

VISOKOŠOLSKI UČITELJ, ŠIFRA DM: D019001 - M/Ž. Eslovenia, 18 Nov. 2017.

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA NACIONALNE PROJEKTE - M/Ž. Eslovenia, 15 Nov. 2017.

J017936 - VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (II), ŠDM: 1001444, V KABINETU IN SAMOSTOJNI CENTRI IN SLUŽBE (SLUBA ZA PRENOS ZNANJA IN TEHNOLOGIJ) - M/Ž. Eslovenia, 15 Nov. 2017.

TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 - M/Ž. Eslovenia, 14 Nov. 2017.

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA NOTRANJO REVIZIJO - M/Ž. Eslovenia, 13 Nov. 2017.

ASISTENT Z DOKTORATOM - RAZISKOVALEC - M/Ž. Eslovenia, 11 Nov. 2017.

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE ELEKTROTEHNIKA (M/Ž) ZA IZVAJANJE PREDMETOV: ANALIZA SIGNALOV, SIGNALI, GOVORNE IN SLIKOVNE TEHNOLOGIJE IN GOVORNE TEHNOLOGIJE. - M/Ž. Eslovenia, 10 Nov. 2017.