Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovenia > J017104 - Samostojni Strokovni Delavec Vii/2 (iii) (center Za Javna Naročila), šdm: 1001506, Pr: 33 - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo en Eslovenia

J017104 - Samostojni Strokovni Delavec Vii/2 (iii) (center Za Javna Naročila), šdm: 1001506, Pr: 33 - M/ž

Descripción de la oferta de trabajo:

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODI, KOORDINIRA IN ORGANIZIRA DELO V SLUŽBI ZA GOSPODARJENJE UNIVERZE IN USKLAJUJE DELO S STROKOVNIMI SLUŽBAMI ČLANIC.

ODGOVARJA ZA ZAKONITO, PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVAJANJE DEL IN NALOG SLUŽBE ZA GOSPODARJENJE.

SPREMLJA ZAKONODAJO IN TOLMAČI ZAKONSKE PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA STROKOVNE SLUŽBE.

SPREMLJA ZAKONODAJO S PODROČJA DELA IN IZDAJA NAVODILA ZA IZVAJANJE.

VODI POSTOPKE S PODROČJA DELA IN ODGOVARJA ZA NJIHOVO ZAKONITOST.

AKTIVIRA, SPREMLJA FAZE DELA IN KONTROLIRA IZVAJANJE NALOG, PO POTREBI KOREKTIVNO UKREPA.

SODELUJE PRI RAZVIJANJU INFORMACIJSKIH SISTEMOV ZA PODROČJE DELA.

NUDI STROKOVNO, ADMINISTRATIVNO IN DRUGO POMOČ ČLANICAM PRI INTERPRETACIJI RAZPISOV PROGRAMOV IN PROJEKTOV, PRIJAVAH PROJEKTOV IN PROGRAMOV, IZVAJANJU IN VODENJU PROJEKTNE DEJAVNOSTI.

PRIPRAVLJA GRADIVA ZA SEJE ORGANOV UM.

SPREMLJA ZAKONODAJO IN PREDPISE S PODROČJA, KI GA POKRIVA SLUŽBA (OZ.

SKLADNO S SISTEMIZACIJO DM)., Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2. tarifna skupina.

Zahtevana smer izobrazbe: družboslovna, humanistična, naravoslovna, tehniška.

Klasius SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba.

Klasius P: 3 - DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE, 4 - NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO, 5 - TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN GRADBENIŠTVO, 22 – HUMANISTIKA.

Zahtevana znanja: računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta, el. poslovanje.  Zahtevani posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Zahtevani jeziki: aktivno znanje angleškega jezika, pasivno znanje nemškega jezika (ali en komunikacijski jezik ES).

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev s področja gospodarjenja in upravljanja s premoženjem, javnih naročil.

PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI IZOBRAZBE PRAVNE SMERI, z ustreznimi izkušnjami in znanji s področja javnega naročanja, ki: poznajo sistem in načela javnega naročanja, so sposobni samostojno pripraviti razpisno dokumentacijo, so sposobni samostojno voditi postopke oddaje javnih naročil, imajo sposobnost logičnega sklepanja, so organizirani, dosledni in sistematični pri delu, so usmerjeni v rezultate – izkazujejo učinkovitost.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15 , 2000 MARIBOR.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: ZELENIK KATJA
Contact Phone: 02 23 55 379
Contact Email: katja.zelenik1um.si

Identificador de la vacante:NZ30852.