Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Jäätmehoolduse Osakonna 2 Peaspetsialisti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Estonia de Profesionales en operaciones financieras y administrativas

Jäätmehoolduse Osakonna 2 Peaspetsialisti

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

lapsehoolduspuhkuse asendajaks

Tööülesanded: 1. Peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

• jäätmekäitlusalaste tingimuste seadmine projekteerimistingimustele, arengukavadele, üld-, teema- ja detailplaneeringutele, ning keskkonnamõju strateegiliste hindamiste lähteülesannetele

• koostöö korraldamine taaskasutusorganisatsioonidega elanikelt pakendite ja pakendijäätmete liigiti kogumise ja käitlemise tagamiseks

• koostöö korraldamine linnaosavalitsuste ning linna ametiasutustega pakendipunktide asukohtade leidmiseks

• osalemine Tallinna jäätmehoolduse kavandamisel, jäätmenõustamise (infopäevadele esitluste koostamine ja läbiviimine) ja jäätmealase keskkonnateavitustöö korraldamisel (kampaaniale „Prügihunt“ uue sisu väljatöötamine ja läbiviimine)

• järelevalve koordineerimine ja teostamine pakendijäätmete tekkekohal kogumise üle

Kasuks tuleb:

• vene keele oskus

• projektide ja planeeringute lugemise oskus

• avaliku esinemise oskus

• teavitustöö korraldamise kogemus

2. Peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

• elanikelt ohtlike jäätmete ning probleemtoodete kogumise ja käitlemise korraldamine

• linna jäätmejaamade väljaarendamise ja käitlemise korraldamine

• korraldatud jäätmeveo rakendamisel osalemine Tallinna haldusterritooriumil

• seisukohtade andmine jäätmelubade, ohtlike jäätmete käitluslitsentside ning keskkonnakomplekslubade taotlustele

• suletud Pääsküla prügila järelhoolduse korraldamine

• jäätmealaste rahastamisprojektide taotluste ettevalmistamine ja nende elluviimine

• jäätmehoolduseeskirja ja teiste jäätmealaste õigusaktide täitmise üle kontrolli teostamine

• tegevusvaldkonna juhendmaterjalide väljatöötamine

• keskkonnaalane teavitustöö ja nõustamine

Kasuks tuleb:

• vene keele oskus

• avaliku esinemise oskus

• riigihangete läbiviimise kogemus

Omalt poolt pakume: • huvitavat tööd ning toetavat meeskonda

• enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi

• töökohta pealinna südames

• konkurentsivõimelist palka

• 35 kalendripäeva pikkust puhkust

Muud nõuded: • valdkondlik töökogemus

• hea pingetaluvus, korrektsus ning suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas

• algatus- ja analüüsivõime

• kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest

• vastab teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduse § 14 ja 15 sätestatud nõuetele

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Tallinna Ettevõtlusamet (https://www.tallinn.ee/ettevotlusamet).

Idiomas: estonio (Avanzado); ruso (Intermedio).

Instrucciones para solicitar:

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus märgusõnaga „Peaspetsialist 1” või "Peaspetsialist 2" palume saata hiljemalt 28. juuniks 2019 (k.a) e-posti aadressil helena.pukktallinnlv.ee
Lisainformatsioon: Eliis Kuus – jäätmehoolduse osakonna peaspetsialist, telefon 640 4610

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV
  • motivatsioonikiri

Forma de contacto:

  • Teléfono: 640 4218
  • Correo electrónico: helena.pukktallinnlv.ee

Identificador de la vacante:1387703.

Ver las 205 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: