Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Inspectores de policía y detectives > Instruktør Operative Disipliner

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes en Noruega de Inspectores de policía y detectives

Instruktør Operative Disipliner

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4294018504 Presentasjon av stillingen:

Arbeidsoppgaver

Finnmark politidistrikt har ledig 5 fast stilling som instruktør SKO 0285 ved Fellesoperativ tjeneste - FOT, seksjon for operativ støtte, med tiltredelse snarest.

Seksjon for operativ støtte er ansvarlig for flere fagplaner i distriktet. Noen av disse er trening/utdanning av operativt politi personell (IP3 og IP4), innsatsledelse, beredskapsplanverk og kriseledelse. Ved større arrangement eller VIP-besøk har seksjon en viktig rolle i planleggingen av disse. Seksjonen skal skape, utvikle og vedlikeholde distriktet planverket for krisehåndtering.

Instruktører i Finnmark politidistrikt vil være ansvarlig for medvirkning til gjennomføring av alle fagplaner innenfor operative disipliner, herunder IP3, IP4, AOP og Schengen. Instruktørene skal Styrke vakt- og beredskap gjennom aktiv tjeneste i politipatruljen. Instruktørene vil og skal være en gripbar ressurs for operasjonssentralen/stab, til gjennomføring av planlagte oppdrag og ved akutte hendelser.

Stillingene er ikke stedsplassert annet enn Finnmark politidistrikt. Distrikt vil gjøre en samlet vurderinger hvor man vil plassere disse utfra søkermassen og instruksjonsbehovet i distriktet.

Du vil samarbeide med gode kollegaer fra alle etater, og uføre spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi søker deg som har gode pedagogiske ferdigheter, samarbeidsevner og trives i teamarbeid. Du må også evne nytenking og endring. Selvstendig, helhetsorientert, initiativrik, selvstendig og fleksibel og som ønsker å jobbe i et hektisk miljø. Det hektiske miljøet krever pliktoppfyllende, etterrettelig personer med god beslutnings- og gjennomføringsevne.

Ansettelsen skjer på vilkår som er gitt i Lov om Statens tjenestemenn og Personalreglementet for politidistriktet. For arbeid i politiet kreves plettfri vandel jf. politilovens§18. Det må påregnes 6 måneders prøvetid dersom det blir pålagt av tilsettingsmyndigheten.

På bakgrunn av personalpolitiske mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Vi ber om at søknad registreres og sendes elektronisk via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Bekreftet kopier av vitnemål og attester bes tatt med i forbindelse med eventuelt intervju.

Hovedoppgaver:

Planlegge/ forberede og gjennomføre instruksjon/ øvelser ihht fagplaner godkjent av POD/ PHS

Planlegge/ gjennomføre AOP vedlikeholdstrening

Utøve fag- og metodeutvikling innenfor instruksjon i operative disipliner

Være kontaktperson for HI i lokal geografisk øvingsenhet og drive oppfølging av mannskap som innehar IP4 og AOP status i samme enhet

Instruktøravgivelse til PHS på grunnutdanning Bachelor og UEH.

Øvrige oppgaver:

Støtte FUFSR i Schengen-oppdraget

Støtte planarbeid, øvingsplanlegging, oppdragsplanlegging, samvirke med eksterne og andre forhold som ligger under FOT.

Jobbe vakt- og beredskap på egen tjenesteliste, innenfor rammen av årshjulet for IP-treningen.

Ansvarlig for distriktets øvingsmateriell og vedlikehold av dette.

Bistå med andre oppgaver som FOT har ansvaret for

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: må påregnes

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

Politi(høg)skolen med minimum gyldig IP4 status eller høyere

Bred politifaglig erfaring og kompetanse innenfor politioperativt arbeid og instruksjon

Må kunne klareres for inntil HEMMELIG iht. sikkerhetsloven

Ønsket:

PHS instruktørutdanning i operative disipliner (forplikter seg å gjennomføre utdanning om man ikke har dette)

IP3-status

Spesialisering innenfor våpen, taktikk eller AT, eller plikter å gjennomføre slik utdanning hvis dette ikke er gjennomført.

Erfaring med planlegging, administrasjon, instruksjon og gjennomføring av IP opplæring

Erfaring fra tverretatlige øvelser og instruksjon.

Personlige egenskaper

Gode pedagogiske ferdigheter

God samarbeidsevner, trives med teamarbeid

Evne til nytenkning og endring

Selvstendig med evne til å se helheten

Pliktoppfyllende og etterrettelig

God beslutnings- og gjennomføringsevne

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som Politiførstebetjent SKO 0285 i ltr. 60-67 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. I tillegg kommer de til enhver tid avtalefestede variable tillegg Lov- og avtalefestet pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse

Virkemiddelordning for Finnmark og Nord-Troms, redusert skatt, nedskrivning av studielån

For å lese mer om gunstige virkemidler og beregne hva man kan spare på å bosette seg i Finnmark viser vi til nettsiden www.tilfinnmark.no Finnmark politidistrikt er en IA-bedrift, og er tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste for alle ansatte

Kontaktinformasjon

Politiinspektør Tarjei Sirma-Tellefsen, 78972018

Arbeidssted

9900

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Finnmark politidistrikt

Referansenr.:4294018504

Stillingsprosent: 100%

Fast stilling

Startdato: 12.04.2021

Søknadsfrist: 01.03.2021

Om arbeidsgiveren:

Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 19 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Politidistriktet er organisert i en geografisk driftsenhet med fire tjenesteenheter , fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber.

Distriktet ledes av politimesteren med hovedsete i Kirkenes. Finnmark politidistrikt har Norges eneste Schengengrense over land, og har ca 430 medarbeidere.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker, dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlig, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Det stilles krav om plettfri vandel, vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt. Før tilsetting må en legge frem utvidet og uttømmende politiattest, jf politiregisterloven § 41og politiloven § 18.

Elektronisk søknad sendes ved å velge Søk på stillingen. Attester og vitnemål legges ved elektronisk. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser.

Finnmark politidistrikt skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk .

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 5.

Empleador: POLITIETS FELLESTJENESTER KIRKENES POLITISTASJON.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:e61363be-3935-44a4-9325-a21b58cb3142.

Ver las 73 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: