Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en República Checa > Ingenieros > Inspektor/ka Bozp (elektrická Zařízení), Inženýři Bezpečnosti Práce A Ochrany Zdraví

en Español in English auf Deutsch en Français ...

INSPEKTOR/KA BOZP (elektrická zařízení), Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Vacante en Jihočeský kraj (República Checa) de Ingenieros

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) › Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes.

Traducción de la profesión: Specialisté › Specialisté v oblasti vědy a techniky › Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech (kromě elektrotechniky) › Specialisté v oblasti techniky (kromě elektrotechniky) jinde neuvedení.

Descripción de la oferta de trabajo:

Místo výkonu služby:, České Budějovice,

https://www.suip.cz/web/suip/volna-mista

Pracovněprávní vztah: Služební místo, obory služby: "Bezpečnost práce"

Minimální stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání - titul DiS. + vzdělání v elektrotechnickém směru (min. vyučen)

Doba zaměstnání: od 1. 4.2023

Mzdové rozpětí: služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy (od 23 390,- Kč/měsíc do 34 370,-Kč/měsíc)

Splňuje základní předpoklady podle § 25 odst. 1 zákona o státní službě, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

b) dosáhl věku 18 let

c) je plně svéprávný

d) je bezúhonný

e) dosáhl vyššího odborného vzdělání

f) má potřebnou zdravotní způsobilost

Žadatel podá služebnímu orgánu, tzn. generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce na základě § 24 odst. 3 a 4 zák. č. 234/2014 Sb.:

a. pokud není státním zaměstnancem - žádost o přijetí do služebního poměru a o zařazení na služební místo (dále jen žádost),

b. pokud je státním zaměstnancem - žádost o zařazení na služební místo  (dále jen žádost).

Žádost musí dále obsahovat údaje podle § 37 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, (jméno, příjmení, datum narození uchazeče, adresu jeho trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, označení služebního orgánu, jemuž je určena).

Vyhlášení, Vzor žádosti a vzory dalších dokumentů viz. odkaz: https://www.suip.cz/documents/20142/716183/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+V%C5%98_insp+BOZP+t%C5%99+10+%C4%8D.+j.+4993.pdf/5f4dc79b-c227-8b87-1b77-fe79dfe114cb

https://www.suip.cz/documents/20142/716183/%C5%BD%C3%A1dost_slu%C5%BEebn%C3%AD+pom%C4%9Br_insp+BOZP+t%C5%99.+10++%C4%8D.+j.+4993.pdf/d9c30f66-3992-3845-b55e-5501c0e7f1cf

País del trabajo: República Checa.

Región: Jihočeský kraj.

Ver 168 ofertas de trabajo en "Jihočeský kraj" (República Checa).

Número de puestos: 1.

Empleador: Státní úřad inspekce práce.

Instrucciones para solicitar:

Obraťte se na kontaktní osobu.

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 26 de Mayo de 2023, y con identificador de la vacante:27518340796.

Ver las 32 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) › Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: