Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Estonia > Directores y gerentes de producción y operaciones > Infotehnoloogia Osakonna Juhataja Asetäitja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Estonia de Directores y gerentes de producción y operaciones

Infotehnoloogia Osakonna Juhataja Asetäitja

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones.

Juhid : Tootmisjuhid ja põhitegevuse juhid (tegevusalade kaupa)

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Infotehnoloogia osakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumis ja tema valitsemisalas olevates valitsusasutustes ning ministeeriumi hallatavates riigiasutustes, kelle infosüsteemid on liidetud ministeeriumi infosüsteemidega, infosüsteemide arendamist, haldamist, majutamist ja hooldust ning arvutiabi osutamist; infotehnoloogilise tugiteenuse osutamist ja teenustaseme kindlaksmääramist; nõuete väljatöötamist info- ja kommunikatsioonisüsteemide ning -vahendite töökindluse, arengusuutlikkuse ja kasutatavuse tagamiseks ning nõuetest kinnipidamise jälgimist; infotehnoloogilise turvapoliitika väljatöötamist ja rakendamist.

Osakonnajuhataja asetäitjana on Sinu põhiülesanneteks ministeeriumi haldusala efektiivsuse ja haldussuutlikkuse suurendamine erinevate infosüsteemide arenduste loomise, rakendamise ja halduse korraldamise kaudu ja lähtudes IT strateegiast ning tagada ministeeriumi ja ministeeriumi infosüsteemiga liitunud asutuste IT taristu kvaliteetne toimimine haldus- ja arendustegevuste kaudu.

Täpsemad tööülesanded:

- ministeeriumi haldusala efektiivsuse ja haldussuutlikkuse suurendamine erinevate infosüsteemide loomise, rakendamise ja halduse korraldamise kaudu;

- aktiivne osalemine ministeeriumi IT strateegia ja arhitektuuri arendamisel;

- infosüsteemide ja IT taristu riigihangete koordineerimine ja vajadusel korraldamine;

- IT taristu arenduse planeerimine ja koordineerimine;

- IT taristu halduse ja arenduse protsesside arendamine, juurutamine ja juhtimine;

- IT taristu eelarve planeerimine ja täitmise jälgimine;

- infoturbepoliitika ja sellest tulenevate kordade rakendamine;

- ministeeriumi IT vahendite arvestuse korraldamine;

- osakonnajuhataja äraolekul osakonna töö juhtimine.

Omalt poolt pakume: • huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;

• avatud meelt uuenduslikele ideedele;

• kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;

• enesearendamise võimalusi;

• stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;

• paindlikku tööaega;

• tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

- infotehnoloogiaalane kõrgharidus;

- eelnev juhtimiskogemus vähemalt 1 aasta;

- töökogemus IT valdkonnas vähemalt 3 aastat;

- head teadmised meeskonnatöö organiseerimisest ja motiveerimisest;

- head teadmised projektijuhtimise põhimõtetest ja oskus neid rakendada töös;

- ITIL raamistiku põhimõtete tundmine ja oskus neid praktikas rakendada;

- andmeturbe ja üldise turvalisuse põhimõtete väga hea tundmine;

- IT taristu seadmete põhjalik tundmine;

- laitmatu eesti keele oskus ning erialase inglise keele hea oskus kõnes ja kirjas;

- kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;

- pingetaluvus ja algatusvõime;

- hea suhtlemisoskus.

Kasuks tuleb:

- tarkvara arendusprojektide ja IT taristu hangetes osalemise kogemus

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Maaeluministeerium (http://www.agri.ee).

Instrucciones para solicitar:

http://www.cvkeskus.ee

CV ja motivatsioonikiri, kuhu lisada tarkvara ja IT taristu arendusprojektide loetelu koos oma rolliga palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda elektroonilisel aadressil konkurssagri.ee hiljemalt 17. novembril 2019. a. Täpsem teave telefonil 625 6155 (Liilia Kristal, töö sisu osas) või 625 6168 (Tiina Kahar).


Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi veebilehel toodud tingimustele www.agri.ee


Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV
  • motivatsioonikiri

Forma de contacto:

  • Teléfono: +3726256168
  • Correo electrónico: konkurssagri.ee

Identificador de la vacante:1400353.

Ver las 65 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: