Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Inspectores de policía y detectives > Hovedinstruktør Fee - Politioverbetjent - Vikariat

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Hovedinstruktør FEE - politioverbetjent - vikariat

Vacante en Noruega de Inspectores de policía y detectives

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4372334408 Presentasjon av stillingen:

I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig et vikariat som politioverbetjent, med funksjon som hovedinstruktør ved Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE). Stillingen er ft stedsplassert ved Felles enhet for etterretning og etterforskning , ft stedsplassert ved politihuset i Tønsberg. Stillingen er organisatorisk underlagt driftsenhetsleder.

Sør-Øst pd er godt i gang med å formalisere beredskap innen etterforskning for å ivareta initialfasen og "the golden hour". Felles straffesaksinntak(FSI) består av FSI stedsplassert i Tønsberg, og Ejour tilknyttet arrestene i hver geografisk driftsenhet (GDE). Vi ønsker å utvikle initialfasen av etterforskningen og vil ha fokus på fagutvikling for FSI og Ejour.

Hovedinstruktøren vil jobbe primært inn mot FSI og Ejour, men også operasjonssentralen og andre miljø. Den daglige samhandlingen vil primært være mot seksjonsleder FSI, medarbeiderne i FSI, samt fag og opplæringsansvarlig (FOA) etterforskning/påtale og de andre hovedinstruktørene i distriktet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til faglig utvikling av felles straffesaksinntak ihht instrukser, retningslinjer og kvalitetskrav - med fokus på initialfasen
 • Bidra til en ensartet arbeidsmetodikk med fokus på ledelse, kompetanse og kapasitet
 • Bidra med å tydeliggjøre rollen til PEL i FSI/E-jour og utvikle evner og ferdigheter
 • Bidra til å etablere et system for erfaringslæring i hverdagen
 • Gjennomføre opplæring i beredskapsplanverk etterforskning og planlegge og gjennomføre øvelser.
 • Bidra til å utvikle samhandlingen mellom FSI, OPS og andre funksjoner
 • Bidra til å implementere bruk av CIM ved innkalling av mannskaper
 • Andre arbeidsoppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått eksamen fra politiskole/politihøgskole
 • Utdanning innen etterforskning/etterforskningsledelse
 • Bred politifaglig bakgrunn
 • Meget god innsikt i politifaglige spørsmål, særlig innen etterforskning
 • Meget god kjennskap til lovverket innenfor angjeldende ansvarsområde og spesifikt vedrørende etterforskning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • God kunnskap om politiets datasystemer, som BL, PO, Indicia

Ønskelig:

 • Veiledningspedagogikk
 • Lederutdanning innen prosess, fagledelse eller operativ ledelse
 • Minimum 5 år etterforskningserfaring
 • Erfaring med stor sak, og prosjektorganisert etterforskning
 • Erfaring med etterforskningsledelse i initialfasen

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • Forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Evne til samarbeid eksternt og internt, samt evne til å motivere andre
 • Evne til å arbeide selvstendig med god struktur og fremdrift
 • Liker å ta ansvar, er løsningsorientert og initiativrik
 • God evne til å formidle kunnskap til andre ved undervisning eller annen form for opplæring

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.

Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287), fra kr 597.000,00 brutto pr. år (fra ltr 66).

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Lena Susann Reif, Enhetsleder Felles enhet for etterretning og etterforskning, (+47) 934 18 960

Arbeidssted

Tollbodgaten 9

3111 Tønsberg

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sør-Øst politidistrikt

Referansenr.:4372334408

Stillingsprosent: 100%

Vikar

Søknadsfrist: 07.05.2021

Om arbeidsgiveren:

Sør-Øst politidistrikt er et Norge i miniatyr med

flere byer, store fjellområder, langstrakt kyst og turisme både vinter og

sommer. Politidistriktet dekker fylkene Vestfold og Telemark og deler av Viken--

til sammen 42 kommuner som strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord.

Det bor ca 715 000 innbyggere i distriktet.

Politiets oppgaver er sammensatte og mangfoldig. Den

sentrale beliggenheten, med mange knutepunkter for både nasjonal og

internasjonal transport, gjør distriktet til et pulserende og attraktivt

område.

Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistrikt

ligger i Tønsberg. Våre medarbeidere jobber etter prinsippene i

medarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig,

helhetsorientert, vise respekt og være tett på.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: TØNSBERG POLITIHUS.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:77c12bd9-fb5b-418c-844b-1d9d2e73737a.

Ver las 56 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: