Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Dinamarca > Músicos, cantantes y compositores > Hillerød Kirke Søger Faglig Dygtig Organist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Hillerød kirke søger faglig dygtig organist. Dinamarca

Oferta de Músicos, cantantes y compositores en Dinamarca

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Artistas creativos e interpretativos : Músicos, cantantes y compositores.

Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område : Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur : Arbejde med kunst og kreative fag : Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang

Descripción de la oferta de trabajo:

Genopslag

 

Hillerød Kirke søger en faglig dygtig organist, der ser det som sin fornemste opgave at understøtte og inspirere salmesangen. Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse 1. marts eller snarest derefter.

Hillerød Kirke er en bykirke tæt på byens centrum. Vores fælles vision om at være en Tydelig Bykirke fremgår af  hjemmesiden www.hilleroedkirke.dk

Kirken har en stor menighed, som værdsætter at synge salmer og nye moderne lovsange. Kirken er  kendetegnet ved sit høje musikalske niveau samt et højt aktivitetsniveau der foruden højmesser, dåb, vielser og begravelser/bisættelser omfatter børnekor, junior- og pigekor, babysalmesang og koncerter.

Vi søger en organist som har lyst til at indgå i et aktivt samarbejde med præster, øvrige medarbejdere, menighedsråd og vores mange frivillige medarbejdere.

Kirkens orgel er et velklingende Marcussen & Søn orgel fra 2006 med 21 stemmer, med fritstående spillebord, 2 manualer og pedal. Et instrument med mange muligheder.

Vi forventer at du:

 • Er en faglig dygtig uddannet organist
 • Har erfaring med korledelse og kan være med til at udvikle korarbejdet
 • Har lyst til at samarbejde med frivillige musikere og udvikle musiklivet i kirken
 • Har indsigt i og forståelse for kirkens liv

 

Vi kan tilbyde:

 • En stor og velsyngende menighed
 • En korskole med tre velfungerende kor, med engagerede forældre, der bakker op.

Som udgangspunkt har organisten ansvaret for pigekoret

 • Et godt arbejdsklima og samarbejde omkring kirkens arbejde
 • Et engageret menighedsråd der støtter op om de musikalske aktiviteter i og omkring kirken
 • Eget kontor i en nybygget Sognegård

 

Stillingen omfatter blandt andet:

 • Musikledsagelse til gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer
 • Korleder for kirkens pigekor som medvirker ved søndagens gudstjenester
 • Planlægning af orgel og korkoncerter i samarbejde med kirkens kulturudvalg.
 • Deltagelse i ugentlige personalemøder, hvor vi lægger vægt på humor og på åndeligt, menneskeligt og professionelt fællesskab.
 • Nye spændende initiativer såsom Sangcenter Nordsjælland under udvikling.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i  overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Erik Ingerslev på telefonnummer 23374576/mail   7415fortroligsogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til       7415fortroligsogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. januar 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 3.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

 

 

 

País del trabajo: Dinamarca.

Número de puestos: 1.

Empleador: Hillerød Kirke.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

 • Ciudad: Hillerød; Código postal: 3400; Calle: Frederiksværksgade, Número: 39B
 • Teléfono: +45 23374576
 • Correo electrónico: 7415fortroligsogn.dk

Identificador de la vacante:5249776.

Ver las 53 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Artistas creativos e interpretativos : Músicos, cantantes y compositores ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: