Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Trabajadores de los cuidados personales en instituciones > Helsefagarbeider Vikariat - økernhjemmet

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleos de Trabajadores de los cuidados personales en instituciones en Noruega (Oslo)

Helsefagarbeider Vikariat - økernhjemmet

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones.

Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Health care assistants

Descripción de la oferta de trabajo:

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 12000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.Vi ser frem til å høre fra deg.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Økernhjemmet er en spesialinstitusjon for 56 beboere med demens fordelt på to avdelinger som hver er inndelt i fire enheter. Det bor fra fem til åtte beboere i hver boenhet. Alle enhetene har direkte utgang til tilrettelagte og skjermede atriumshager. Bygningen er tegnet av den kjente arkitekten Sverre Fehn og sto ferdig rehabilitert i 2010. Sykehjemmet har høyt faglig fokus og mye kompetanse på demensområdet. Økernhjemmets omsorgsideologi tar utgangspunkt i personsentrert omsorg og det er sterkt fokus på hjemliggjøring av hjemmet.og meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Vi har katt, kaniner, besøkshund, egen butikk, kafe og restaurant.. En av våre dyktige helsefagarbeidere skal ut i permisjon og vi søker en vikar for henne.Vi ønsker oss en dyktig og engasjert kollega som vil være med på å utvikle Økernhjemmet.Kun elektroniske søknader vil bli behandlet .Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte pleie, omsorg og behandling.
 • Påse at pleien utføres i tråd med prinsipper i personsentrert omsorg og vår omsorgsideologi.
 • Være oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid.
 • Påse at oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet, jf lov og forskrift.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid.
 • Veilede, undervise og informere beboer, pårørende, studenter og lærlinger.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Ønskelig med erfaring fra kommunikasjon og samarbeid med beboere med demens.
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy (word/excel/intranett/internett/epost) samt ha god kunnskap om bruk av elektronisk dokumentasjonsverktøy
 • Gode norskkunnskaper, tilsvarende nivå B2 muntlig og skriftlig
 • Være oppdatert innen eget fagområde.
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse samt politi attest kreves
Utdanningsretning
 • Helse-, sosial- og idrettsfag
Utdanningsnivå
 • Fagskole/Fagbrev (2 år)
Personlige Egenskaper
 • Er serviceinnstilt, omsorgsfull og setter beboerens ønsker og behov i fokus.
 • Har gode samarbeidsevner og evner til å organisere oppgaver delegert av ansvarlig sykepleier eller helsefagarbeider.
 • Har god formidlingsevne, skriftlig og muntlig.
 • Er kreativ og nytenkende.
 • Personlig egnethet vektlegges
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr