Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos en Noruega (Buskerud) de Trabajadores de los cuidados personales en instituciones

Helsefagarbeider (ref.nr: 1491)Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones.
Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Health care assistants.

Descripción de la oferta de trabajo:
Ansatte i helse- og omsorg i Kongsberg kommune har fokus på målrettet kvalitets- og kompetanseutviklingsarbeid som skal fremme livskvalitet og egen mestring hos mottakere av helse- og omsorgstjenester.

Vi har ulike nivå på tjenestetilbudet som tilpasses ut fra reelt hjelpebehov. Tjenestetilbudet differensieres ut fra BEON-prinsippet (Beste Effektive OmsorgsNivå). Dette betyr at tjenestetilbudet gis på et lavest mulig omsorgsnivå med fokus på brukers egne ressusrser. Hjelpen som gis er i hovedsak hjelp til selvhjelp.

Helsefagarbeider, Mynthgt/P4

Kort om stillingen

1 x 16,43% fast stilling, med jobb hver 3.helg1 x 13,15% vikariat fra d.d til 31.12.17 1 x 34,74% vikariat, våken natt

Kort om stillingen

1 x 16,43% fast stilling, med jobb hver 3.helg1 x 13,15% vikariat fra d.d til 31.12.17 1 x 34,74% vikariat, våken natt

Vi tilbyr

- Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling- Arbeidsmiljø med faglige ambisjoner- Fokus på personalutvikling gjennom opplæring, gode rutiner og veiledning - Muligheter for kompetanseutvikling - Lønn etter tariff- Gode pensjons- og forsikringsordninger- IA-bedrift

Innhold i stillingen

Vi søker nå medarbeidere med kompetanse på tjenesteutøvelse overfor mennesker med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme og atferdsproblematikk. For at brukerne skal trives trenger de trygge rammer og forutsigbarhet. Som medarbeider skal du legge til rette for, og gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med personalet forøvrig. Du skal ha nært samarbeid med beboere, pårørende/hjelpeverger og tverrfaglige samarbeidspartnere.

Krav og ønsker til deg

Du jobber selvstendig og i team Du er ansvarsbevisst, har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med mennesker Du er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer Du bidrar til godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplassDu evner å gi og ta imot veiledning Du har kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9Du behersker IKT som arbeidsverktøy Du ønsker å jobbe som våken nattevakt

Det legges vekt på personlig egnethet og kjennskap til brukergruppen

Formelle kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeiderVed manglende norskkunnskaper vil assistent med relevant erfaring kunne vurderes for ansettelse i stillingen.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Buskerud.

Ver 144 ofertas de trabajo en "Buskerud" (Noruega).

Fecha de inicio: 03/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Kongsberg kommune.

Dirección: 3616 KONGSBERG.

Ver las 578 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Tilkallingsvikar - fastvakt - Bemanningssenteret. Noruega, 16 Oct. 2017.

Hjelpepleier/helsefagarbeider 50% - Infeksjonsmedisinsk seksjon, 3F. Noruega, 16 Oct. 2017.

Cosmetic professional. Noruega, 16 Oct. 2017.

Miljøarbeidere - Bo- og aktivitetstjenester - Indre Fosen kommune. Noruega, 16 Oct. 2017.

Tilkallingsvikar - Eining for barn, ungdom og familie (Ref.nr: 186). Noruega, 14 Oct. 2017.

Helsefagarbeider - Korttidsavdelingen, område vest (2017/370). Noruega, 14 Oct. 2017.

Miljøvert/aktivitetskoordinator - Enhet for ergoterapitjeneste. Noruega, 14 Oct. 2017.

Ekstravakter for helsefagarbeidere - hjemmetjenesten/sykehjem øvre/nedre Romerike. Noruega, 09 Oct. 2017.