Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Helsefagarbeidar - natt. Hordaland. Noruega

Vacantes en Noruega (Hordaland) de Trabajadores de los cuidados personales en institucionesClasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones.
Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Health care assistants.

Descripción de la oferta de trabajo:

Sak.17/1559Ledig 67 % vikariat som helsefagarbeidar i nattevaktsteamet i Øystese. Vikariatet er ledig frå 05.02.2018 -- 31.12.2018 og har for tida turnus med arbeid på natt kvar 3. helg.Arbeidsoppgåvene er varierande og det er ein føresetnad at du er villig til å jobba i dei ulike avdelingane: eldreomsorg, omsorg for menneske med psykisk utviklingshemming og avdeling for rus og psykiatri.Kvalifikasjonar:

 • norsk autorisasjon som helsefagarbeidar
 • du må kunne arbeida sjølvstendig og vera fleksibel
 • førarkort klasse B
 • du må beherska norsk skriftleg og munnleg
 • me søkjer deg som har interesse for, og/eller erfaring med demensomsorg, psykisk utviklingshemming eller rus/psykiatri++Me ønskjer at medarbeidarar i Kvam herad skal:++
 • vera serviceinnstilt og imøtekomande
 • ta ansvar og vera profesjonelle
 • samarbeida med andre
 • dela kompetanse og vera nytenkjandeAlle som yter tenester etter helse og omsorgstenestelova skal frå 1. januar 2017 levera politiattest. Den som vert tilsett må derfor leggja fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggjast ved søknaden.Me kan tilby:Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystemGode pensjons-/og forsikringsordningarFagleg godt arbeidsmiljøKontaktperson: gruppeleiar Margunn Lofthus 56558505-- 974 84 612, E-post: marlofReemplazar por una arrobakvam.kommune.noSøknadsfrist: 5. november 2017Søk via vårt digitale søknadssenter.Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert

  Generell informasjon:Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

  Lenke: http://felles

  Søknadsfrist: 5. november

  Arbeidsgiver: Kvam Kommune

  Sted: Kvam Kommune

  Hentet fra: www.kvam.kommune.no

  Se annonse

 • Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

  País del trabajo: Noruega.

  Región: Hordaland.

  Ver 283 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

  Fecha de inicio: 22/10/2017.

  Nº de vacantes: 1.

  Alojamiento facilitado: No.

  Traslado incluido: No.

  Se requieren cualificaciones profesionales: No.

  Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

  Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

  Empresa: Kvam Kommune.

  Dirección: 5610 ØYSTESE.

  Ver las 601 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones ofertadas.

  Ofertas de trabajo similares:

  Vi søker flere dyktige helsefagarbeidere. Noruega, 22 Oct. 2017.

  Helsefagarbeidar - natt. Noruega, 22 Oct. 2017.

  Helsefagarbeidar/hjelpepleiar, 3 x inntil 75 % faste stillingar, Bø sjukeheim. Noruega, 21 Oct. 2017.

  Helgestillinger, 1-årige miljøterapeuter - Solbergliveien bolig. Noruega, 20 Oct. 2017.

  Helsefagarbeidere. Noruega, 20 Oct. 2017.

  Hjelpepleier/helsefagarbeider - Medisinsk sengepost, Flekkefjord. Noruega, 20 Oct. 2017.

  Helsefagarbeider på natt - 75% fast stilling. Noruega, 20 Oct. 2017.

  Helgestillinger (ref HS STALS BOL 3399). Noruega, 19 Oct. 2017.