Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > auxiliar de enfermería > Helgestillingar På Bø Sjukeheim

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Helgestillingar på Bø sjukeheim. Vestfold og Telemark

Demanda de auxiliar de enfermería en Noruega (Vestfold og Telemark)

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud › Trabajadores de los cuidados personales en instituciones › técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitaria › auxiliar de enfermería.

Traducción de la profesión: Service and sales workers › Personal care workers › Personal care workers in health services › Health care assistants.

Descripción de la oferta de trabajo:

Omtale av arbeidsstaden

Me har ledige helgestillinger på Bø sjukeheim, både på langatidsavdeling og på korttidsavdeling. Stillingene er både langvakter annankvar helg og langvakter hver fjerde helg. Stillingane er laurdag og sundag, nokon gonger fredag kveld, og kan derfor kombinerast med studiar for dei som har kapasitet for jobb kombinert med studiar.

Me søker deg som er sjølvstendig, strukturert og ansvarsfull, og har lyst til å bidra med alle dine eigenskapar til det beste for våre pasientar og kollegaer.

Her hos oss på Bø sjukeheim, avdeling Jønneberg/Vihus, har me fire langtidsavdelingar med sju bebuerar på kvar avdeling. I tillegg har me ein korttidsavdeling med sju plassar. Me er mellom 60-70 faste tilsette, mange jobbar i høg stillingsprosent og dei fleste jobbar langvakter kvar 4.helg.

På helgene er dei to tilsette på kvar avdeling, i tillegg er det tilsette som jobbar på tvers av avdelingar og hjelper til. Det er også to sjukepleiarar kvar helg. Når man jobbar langvakter er det lagt opp til to pausar à tre kvarter.

Me har to fagleierar som jobbar blant annet med fagutvikling i avdeling, og som ein av våre faste tilsette vil du bli sertifisert i prosedyrar, medisinsk teknisk utstyr og HHLR Hjarte-lunge-redning.

Fagleierane er også stedfortredar når avdelingsleiar ikkje er tilstade.

Arbeidsoppgåver

Stell og pleie av pasientar

Dokumentasjon i pasientens journal. I Midt-Telemark bruker vi Profil som dokumentasjonssytem

Legge til rette for godt samarbeid med pasientar, pårørande og kollegaer

Opptrening av pasienter som er på rehabiliteringsopphald.

Krav til utdanning/ønskja kvalifikasjonar

Sjukepleiarstudent eller helsefagarbeidar med autorisasjon.

Andre med helsefagleg bakgrunn eller anna relevant erfaring kan også bli vurdert for stillinga.

Du må kunne kommunisere godt på norsk, både skriftleg og munnleg.

God kjennskap til bruk av data som verktøy, eller vilje til å lære om du ikkje har erfaringa

Personlege egenskapar

Opptatt av fagleg kvalitet

Sjølvstendig og ansvarsfull

Gode kommunikasjon- og samarbeidsevnar

Strukturert, løysningsorientert og positiv

Personleg egnethet vil tilleggas stor vek

Evne til å ivareta og bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Gode kollegaer og eit støttande og utviklande fagmiljø

Sertifisering og aktuelle kurs

Løn og arbeidsvilkår etter gjelande lov og avtaleverk

Særskilt for stillinga

Krav om politiattest, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, skal framvisast før oppstart i stilling.

E-læringskurset for nytilsette skal takast før oppstart i stilling.

Anna

Aktuelle søkjarar vil bli innkalla til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i forbindelse med intervjuet.

Søknaden sendast

Søknad må sendast elektronisk via valget "søk på stilling".

Om arbeidsgiveren:

Midt-Telemark kommune ligg i hjarte av Telemark med Bø som kommune- og regionssenter og handelssenter, og Gvarv som lokalsenter. Kommunen har om lag 10500 innbyggjarar.

Midt-Telemark er ein aktiv kommune med nasjonale turistmål, attraktivt kulturliv, eit innovativt næringsliv og eit variert landbruk, som mellom anna produserer ein fjerdedel av epla i Noreg.

Kommunen er studiestad for Universitetet i Sør-Øst Norge, har vidaregåande skule og folkehøgskule. Kommunesenteret er eit trafikknutepunkt med godt kollektivsamband både aust- og vestover, m.a. med bare 2 timar til Oslo og 2 ½ time til Kristiansand med tog.

Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

País del trabajo: Noruega.

Región: Vestfold og Telemark.

Ver 472 ofertas de trabajo en "Vestfold og Telemark" (Noruega).

Número de puestos: 2.

Empleador: BØ SJUKEHEIM.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:658829d7-9e86-49a6-a86a-9528b8d10b1e.

Ver las 1,224 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados › Trabajadores de los cuidados personales › Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud › Trabajadores de los cuidados personales en instituciones › técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitaria › auxiliar de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: