Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas en Noruega (Hordaland) de Trabajadores de los cuidados personales en instituciones

Helgestillingar - MikkjelsflatenClasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones.
Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Health care assistants.

Descripción de la oferta de trabajo:

Sak.17/1078Det er ledige fleire helgestillingar frå snarast. Stillingane har for tida base i gruppe 1, avdeling Mikkjelsflaten i sone Øystese, som er ei gruppe med heimebasert omsorg. Arbeidet innber arbeidsoppgåver i omsorgsbustad med heildøgnsomsorg og i private heimar. Dette er stillingar med turnusarbeid kvar 3. helg. Du får meir informasjon om stillingsstorleik og arbeidsoppgåver ved å ta kontakt med gruppeleiar.Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev innan helsefag er ønskjeleg, men andre kan også søkja
 • Du må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Me søkjer positive og fleksible arbeidstakarar som har evne til å arbeida sjølvstendig og i teamI Kvam herad legg me vekt på at tilsette er:
 • Serviceinnstilt og imøtekomande
 • Tek ansvar og er profesjonelle
 • Samarbeider med andre
 • Deler kompetanse og er nytenkjandeAlle som yter tenester etter helse og omsorgstenestelova skal frå 1. januar 2017 levera politiattest. Den som vert tilsett må derfor leggja fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggjast ved søknaden.Kontaktperson: gruppeleiar Ingunn Kråkevik -- 48208990, E-post: ingkraReemplazar por una arrobakvam.kommune.noMe kan tilby:Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystemGode pensjons-/og forsikringsordningarGodt arbeidsmiljøSøknadsfrist: 27. august 2017Søk via vårt digitale søknadssenter.Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.

  Generell informasjon:Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

  Lenke: http://felles

  Søknadsfrist: 27. august

  Arbeidsgiver: Kvam Kommune

  Sted: Kvam Kommune

  Hentet fra: www.kvam.kommune.no

  Se annonse

 • Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

  País del trabajo: Noruega.

  Región: Hordaland.

  Ver 284 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

  Fecha de inicio: 13/08/2017.

  Nº de vacantes: 1.

  Alojamiento facilitado: No.

  Traslado incluido: No.

  Se requieren cualificaciones profesionales: No.

  Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

  Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

  Empresa: Kvam Kommune.

  Dirección: 5600 NORHEIMSUND.

  Ver las 586 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en instituciones ofertadas.

  Ofertas de trabajo similares:

  Helgestillinger (ref HS STALS BOL 3399). Noruega, 19 Oct. 2017.

  Tilkallingsvikar - fastvakt - Bemanningssenteret. Noruega, 16 Oct. 2017.

  Hjelpepleier/helsefagarbeider 50% - Infeksjonsmedisinsk seksjon, 3F. Noruega, 16 Oct. 2017.

  Cosmetic professional. Noruega, 16 Oct. 2017.

  Miljøarbeidere - Bo- og aktivitetstjenester - Indre Fosen kommune. Noruega, 16 Oct. 2017.

  Miljøvert/aktivitetskoordinator - Enhet for ergoterapitjeneste. Noruega, 14 Oct. 2017.

  Helsefagarbeider - Korttidsavdelingen, område vest (2017/370). Noruega, 14 Oct. 2017.

  Tilkallingsvikar - Eining for barn, ungdom og familie (Ref.nr: 186). Noruega, 14 Oct. 2017.