Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vi har ledig to stillinger som politibetjent 3/2/1 ved Felles enhet for etterrettning og etterforskning, Seksjon for økonomisk og miljøkriminalitet, Avsnitt Telemark

Trabajo de Inspectores de policía y detectives en Noruega (Telemark)Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.
Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives.

Descripción de la oferta de trabajo:
Sør-Øst politidistrikt ble opprettet 1. januar 2016. Distriktet består av fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold i tillegg til Jevnaker kommune i Oppland. Distriktet består av 52 kommuner, og strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord. Det bor ca 700 000 innbyggere i distriktet.Kriminalitetsbildet i distriktet er sammensatt og mangfoldig. Distriktet har flere knutepunkter for trafikk, både på vei og jernbane. Vi har ferjeavganger til både Sverige og Danmark. I tillegg har distriktet Sandefjord Torp lufthavn med mange daglige nasjonale og internasjonale flyavganger. Vi har flere store byer, og er et populært område for turisme både vinter og sommer. Administrasjonsstedet for Sør-Øst politidistrikt ligger i Tønsberg. Her vil det også bli etablert en felles operasjonssentral for hele det nye distriktet 25.4.2018.Våre medarbeidere jobber etter prinsippene i medarbeiderplattformen for politiet som innebærer å være modig, helhetsorientert, vise respekt og være tett på.I Sør-Øst politidistrikt, for tiden stedsplassert ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Seksjon for økonomisk og miljøkriminalitet, Avsnitt Telemark, er det ledig en fast stilling med tiltredelse snarest og en midlertidig stilling i perioden snarest tom 31.12.18, som politibetjent 3/2/1.Sør-Øst politidistrikt er under omorganisering, slik at arbeidsoppgaver og tjenestested kan bli endret.Arbeidsoppgaver
 • Etterforske økonomiske straffesaker
 • Planlegge og gjennomføre etterforskning på selvstendig basis, i team og i nært samarbeid med revisor og påtalejurist
 • Etterforske med henblikk på inndragning av straffbart utbytte
 • Yte bistand til andre i politidistriktet og andre samarbeidspartnere innen teamets fagområde
Kvalifikasjoner
 • Krav til kompetanse:
 • Bestått eksamen fra politi(høg)skolen.
 • Plettfri vandel
 • God innsikt i politifaglige gjøremål
 • Ønsket kompetanse:
 • Politihøgskolens utdanning i etterforskning av økonomiske straffesaker eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå
 • Erfaring innen fagområdet
Utdanningsretning
 • Politi
Utdanningsnivå
 • politiskole/politihøgskole
Personlige Egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Initiativrik, selvstendig, strukturert og resultatorientert
 • God serviceinnstilling som setter publikum i sentrum
 • Gode sosiale evner som fremmer et godt arbeidsmiljø
 • Vilje til å ta ansvar, motivere og samarbeide med egne samt eksterne aktører
 • Bevisst på HMS og kvalitet
 • I vurderingen av kandidatene legges det vesentlig vekt på personlig egnethet til stillingen
Vi tilbyr
 • Stillingen blir avlønnet som politibetjent 3/2/1 i SKO 1461/1459/1457 LR 43/42 i minimum alt 5, LR41 i minimum alt 3,. i hht kompetansekriteriene.
 • Innplassering som politibetjent 3/2 under forutsetning av at kompetansekravene er oppfylt.
 • Det trekkes 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.
 • Tilsetting skjer på vilkår som fastsatt for statens tjenestemenn og personal reglementet for tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten.
 • Det stilles krav om plettfri vandel, jf Politilovens § 18 (søkeren skal fremlegge uttømmende og utvidet politiattest, når man har fått tilbud om eller er innstilt til en konkret stilling, jf politiregisterforsk

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Telemark.

Ver 161 ofertas de trabajo en "Telemark" (Noruega).

Fecha de inicio: 30/11/2017.

Nº de vacantes: 2.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Politiet, Sør-Øst pd.

Dirección: 3718 SKIEN.

Ver las 28 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Vi har ledig to stillinger som politibetjent 3/2/1 ved Felles enhet for etterrettning og etterforskning, Seksjon for økonomisk og miljøkriminalitet, Avsnitt Telemark. Noruega, 30 Nov. 2017.

Politioverbetjent ved spesielle operasjoner - Politiet, Oslo pd. Noruega, 24 Nov. 2017.

Politibetjent 3, 2 - taktisk etterforsker av familievold ved seksjon for felles etterforskning - Felles enhet for etterretning og etterforskning. Noruega, 17 Nov. 2017.

Politibetjentar politioperativ utlendingsseksjon - FUF-Felles enhet for utlending og forvaltning. Noruega, 16 Nov. 2017.

Ledige stillinger som politibetjent 3/2/1 - Narvik politistasjon, seksjon for patrulje - Nordland pd. Noruega, 16 Nov. 2017.

POLITIBETJENT 2/1 VED VADSØ POLITISTASJON - Politiet, Finnmark pd. Noruega, 05 Nov. 2017.

Felles enhet for utlending og forvaltning, Seksjon for utlending, Avsnitt for grensekontroll - avsnittsleder/politioverbetjent. Noruega, 27 Oct. 2017.

Ledige stillinger ved Hammerfest politistasjon - Politiet, Finnmark pd. Noruega, 22 Oct. 2017.