Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Abogados > Har Du Juridisk Kompetanse Og ønsker å Gjøre En Viktig Og Samfunnsnyttig Jobb I Brannvesenet? - Vestfold Interkommunale Brannvesen Iks

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Har du juridisk kompetanse og ønsker å gjøre en viktig og samfunnsnyttig jobb i brannvesenet? - Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Oferta de Abogados en Vestfold (Noruega)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Abogados.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Lawyers

Descripción de la oferta de trabajo:

Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) er et brann-, rednings- og feiervesen som betjener innbyggerne i kommunene Holmestrand, Horten, Færder, Re, og Tønsberg.

Selskapet har tre brannstasjoner, Kopstad, Nøtterøy og Tønsberg, med fagpersonell på vakt gjennom hele døgnet, Med 110 ansatte og et årlig driftsbudsjett på ca.

110 millioner kroner, er vi et av landets største interkommunale brannvesen.

Brannvesenets oppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven.

I tillegg til at vi er innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykker arbeider vi med brannforebygging for å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Dette gjør vi gjennom blant annet tilsyn, kampanjer, aksjoner og mange andre tiltak.

Stillingen er plassert i Forebyggende avdeling som inkluderer feiertjenesten og branninspektører/ingeniører.

Avdelingen teller 28 ansatte.Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS har en 100 % fast stilling klar for umiddelbar tiltredelse som juridisk rådgiver.Arbeidsoppgaver

 • I Forebyggende avdeling arbeider vi ofte med krevende oppgaver som stille store krav til saksgang, oppfølging og bruk av lovverk.

  For å øke kvaliteten i arbeidet søker vi etter en person som har juridisk kompetanse for å være avdelingens og VIBs faglige støtte og samtidig være en operativ brann-forebygger.

 • Sikre brannvesenets myndighetsutøvelse etter regelverket som er tilknyttet brannvesenets oppgaver, blant annet brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter samt forvaltningslovens bestemmelser.
 • Juridisk rådgivning innenfor brannvesenets ansvarsområde.

  Oppfølging av tilsyn, herunder saksbehandling av pålegg, tvangsmulkt, stengning m.m.

 • Sikre at VIB er oppdatert og følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser innenfor brannvesenets fagområder.
 • Holde faglige presentasjoner internt og eksternt.
 • Deltakelse i brannforebyggende aktiviteter.
 • Ivareta stabsfunksjon ved større brann-, redning og akutt forurensingsinnsatser.
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Førerkort klasse B.
 • Ønskelig med erfaring fra samfunnssikkerhetsarbeid, forebyggende arbeid eller lignende.
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning.
Personlige Egenskaper
 • Du er uredd og god til å kommunisere
 • Du er en god relasjonsbygger
 • Du er robust, takler endring og travle dager
 • Du er løsningsorientert og opptatt av å spille andre gode
 • Du har stor faglig integritet
 • Du er selvstendig, fleksibel og initiativrik
 • Du er trygg med å holde presentasjoner
 • Du er ryddig og strukturert i arbeidet
 • Vi ønsker å knytte til oss personer som kan være med å påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin faglige og personlige kompetanse, derfor er personlig egnethet viktig for oss.
Vi tilbyr