Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Høgskolelektor I Rettsvitenskap

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Høgskolelektor i rettsvitenskap. Noruega

Trabajo en Noruega de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 193557

Om stillingen / arbeidsoppgaver

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap lyses det ut en fast stilling i rettsvitenskap med arbeidssted Kristiansund. Stillingens undervisnings- og veiledningsoppgaver er i hovedsak knyttet til et nystartet årsstudium i juss og økonomi. En må også kunne påregne arbeidsoppgaver ved høyskolens campus i Molde.

Les mer om avdelingen på våre hjemmesider: www.himolde.no/om/organisasjon/fagavdelinger/os/.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse som høgskolelektor kreves mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover dette og/eller relevant yrkespraksis. Det kreves god kunnskap om norsk rett.

Undervisningen foregår på norsk og det er derfor et krav at søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Søkerens personlige egenskaper vektlegges, herunder evne til å samarbeide med studenter, kolleger og andre. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av ansettelsesprosedyren.

For krav om ansettelse, se § 1-6 i følgende forskrift:

lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Ved ansettelse av søker uten dokumentert praktisk pedagogisk utdanning, blir vedkommende pålagt å gjennomføre dette innen to år.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i statens lønnsregulativ for tiden i normalspennet kr 523 200-563 700, i lønnstrinn 59-63. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. For tiden er 20 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling.

Spørsmål / søknad

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth (odd.a.boyum-folkesethhimolde.no, 71214237) eller dekan Kari Bachmann (himolde.no" rel="nofollow">kari.bachmannhimolde.no, 71214277). Se også www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her legges også CV, attester og vitnemål ved.

Søknadsfrist: 10. januar 2021.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonvilkårene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Om arbeidsgiveren:

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder, hvor visjonen «Med kunnskap for bærekraft og innovasjon» skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har drøyt 220 ansatte og 2700 studenter ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: HØGSKOLEN I MOLDE AVD KRISTIANSUND.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:071110f5-ca79-41e7-a5aa-ba32a4043c1c.

Ver las 528 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: