Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > auxiliar de trabajo social > Hågalia Boteneste - Fast Helgestilling

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Hågalia boteneste - fast helgestilling. Vestfold og Telemark

Trabajo en Noruega (Vestfold og Telemark) de auxiliar de trabajo social

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio › auxiliar de trabajo social.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Legal, social, cultural and related associate professionals › Legal, social and religious associate professionals › Social work associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Omtale av arbeidsstaden

Ønskjer du ein spennande og samfunnsnyttig jobb, har vi ledig stilling på helg i butenesten i avdeling psykisk helse og rus.

Butenesten yter tenestar til menneske med psykiske lidelsar og /eller avhengighetsproblematikk, og er lokalisert til bufellesskapet Hågalia i Bø.

Vi har fokus på brukarmedverkand og å sjå den enkeltes ressursar, for at ein skal mestre sin kvardag best mogleg.

Vi har 14,7 årverk i tenesten, kor 8,6 årsverk består av vernepleierar, sjukepleierar, sosionomar og idrettspedagog.

Kvardagen kan iblant vere utfordrande, derfor har vi ei tilsettgruppe som har opparbeidet eit sterkt samhold, med god støtte i kvarandre.

Vi har fast samarbeid med tenestekontor, spesialisthelsetenesten og politi.

Kort om stillinga

Fast helgestilling på 16,90 % med langvakter kvar 4. helg.

Ledig frå d.d.

Arbeidsoppgåver

* Brukarretta arbeid

* Tverrfagleg samarbeid

* Miljøarbeid

* Helseoppfølging

* Journalføring

* Bidra til at vedtekne planar følgast opp og sikre god informasjon.

Næraste leiar er avd. leiar.

Krav til utdanning/ønskja kvalifikasjonar

Student, fag- eller høgskuleutdanning innan helse og omsorg.

Erfaring frå arbeid med psykisk helse og rus, og personleg egnahet vil bli vektlagt.

Personlege egenskapar

Vi søkjer etter personar som verdsett samarbeid og har gode relasjonelle ferdighetar og kommunikasjonsferdighetar.

Du trivast i eit fagleg engasjert miljø, der ein jobbar målretta og i team.

Du må vere ansvarsbevisst og sjølvstendig, og bidra på ein positiv måte i tenesten.

Vi tilbyr

Gode kollegaer og eit støttande og utviklande fagmiljø

Målet er at du skal vere trygg når du arbeider hos oss

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk

Særskilt for stillinga

Krav om politiattest, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, skal framvisast før oppstart i stilling.

E-læringskurset for nytilsette skal takast før oppstart i stilling.

Førarkort kl. B

Anna

Aktuelle søkjarar vil bli innkalla til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i forbindelse med intervjuet.

Søknaden sendast

Søknad må sendast elektronisk via valget "søk på stilling".

Om arbeidsgiveren:

Midt-Telemark kommune ligg i hjarte av Telemark med Bø som kommune- og regionssenter og handelssenter, og Gvarv som lokalsenter. Kommunen har om lag 10500 innbyggjarar.

Midt-Telemark er ein aktiv kommune med nasjonale turistmål, attraktivt kulturliv, eit innovativt næringsliv og eit variert landbruk, som mellom anna produserer ein fjerdedel av epla i Noreg.

Kommunen er studiestad for Universitetet i Sør-Øst Norge, har vidaregåande skule og folkehøgskule. Kommunesenteret er eit trafikknutepunkt med godt kollektivsamband både aust- og vestover, m.a. med bare 2 timar til Oslo og 2 ½ time til Kristiansand med tog.

Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

País del trabajo: Noruega.

Región: Vestfold og Telemark.

Ver 479 ofertas de trabajo en "Vestfold og Telemark" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Empleador: HÅGÅLIA BOTJENESTE PSYKISK HELSE OG RUS.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:9c9b26ef-de0c-4fc6-8bf2-455ff7f25c33.

Ver las 79 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio › auxiliar de trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: