Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho > Gumar I/gumarica I

en Español in English auf Deutsch en Français ...

GUMAR I/GUMARICA I. Croacia

Empleo de Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho en Croacia

Clasificación del trabajo: Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores : Operadores de instalaciones fijas y máquinas : Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho, de papel y de material plástico : Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho.

Plant and machine operators and assemblers : Stationary plant and machine operators : Rubber, plastic and paper products machine operators : Rubber products machine operators

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: provjera opremljenosti, ispravnosti, dubine profila, ispravnog trošenja i napumpanosti autoguma na vozilima

SSS/KV gumar ili drugo tehničko usmjerenje

-probni rad 2 mjeseca

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je  vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Kandidati trebaju priložiti: zamolbu, životopis, Erps, svjedodžbu, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: RIJEKA plus d.o.o..

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Školjić 15, 51000 Rijeka

Identificador de la vacante:1784697.

Ver las 33 ofertas de trabajo de Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores : Operadores de instalaciones fijas y máquinas : Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho, de papel y de material plástico : Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: