Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Ingenieros electrónicos > Er Du God På Informasjonssikkerhet Og Tekniske Standarder?

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Er du god på informasjonssikkerhet og tekniske standarder?

Contrato en Oslo (Noruega) de Ingenieros electrónicos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes : Ingenieros electrónicos.

Professionals : Science and engineering professionals : Electrotechnology engineers : Electronics engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 190160

1- 2 stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i forvaltningens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet, med spesielt ansvar for sikkerhetsstandarder og sikkerhetstiltak

Fagområdet og jobben

Vi søker deg som vil være med å styrke informasjonssikkerheten i forvaltningen, og som kan gi forvaltningen anbefalinger om hvilke standarder og tiltak som bør innføres for å få til dette.

God informasjonssikkerhet er grunnleggende dersom det offentlige skal lykkes med digital transformasjon. Informasjonssikkerhetsarbeidet må derfor settes i system. En god leder styrer gjennom et system og med hjelp fra fagpersoner i virksomheten. Vi veileder offentlige virksomheter i hvordan dette gjøres best mulig. Det handler blant annet om internkontroll, sikkerhetskultur, øvelser og kompetanse. På dette feltet samarbeider Digitaliseringsdirektoratet med andre kompetansemiljøer, som for eksempel Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), KS, Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS), og Datatilsynet.

Forvaltningen må ha gode nasjonale føringer for arbeidet med informasjonssikkerhet. I tillegg til å veilede, arbeider vi aktivt med å påvirke standarder og skrive høringssvar til lovforslag, forskrifter og veiledere med sikte på å skape best mulig rammebetingelser for informasjonssikkerhet i forvaltningen.

Hos oss vil du få mulighet til å:

 • samarbeide med andre høyt kompetente faglige miljøer i forvaltningen
 • øke din kompetanse på flere felt
 • bidra til å løse utfordringer for hele forvaltningen
 • finne samarbeidsformer og gode løsninger på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer

Arbeidsoppgaver

 • kurs-, foredragsvirksomhet og annet formidlingsarbeid
 • gi forvaltningen råd og veiledning på bruk av sikkerhetsstandarder og sikkerhetstiltak
 • gjennomføre utredninger og følge opp tiltak knyttet til nasjonale strategier og handlingsplaner, se for eksempel tiltak 5 i nasjonal strategi for Digital sikkerhet
 • videreutvikle og skape gode samarbeidsrelasjoner med eksterne samarbeidspartnere
 • bidra på seksjonens øvrige ansvarsområder og på tvers i Digitaliseringsdirektoratet ved behov

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå og minst 3 års erfaring fagområdet. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • god kjennskap til og relevant erfaring med bruk av sikkerhetsstandarder og/eller å gi råd om sikkerhetstiltak. Eksempler på slike sikkerhetsstandarder er HTTPS + HSTS, DNSEC, StartTLS + DANE og DMARC
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring med prosjektarbeid
 • erfaring med bruk eller utvikling av ledelsessystemer innen informasjonssikkerhetsområdet
 • god risikoforståelse og innsikt i hvordan bruk av ny teknologi vil påvirke informasjonssikkerhetsarbeidet i forvaltningen

Du bør ha

 • erfaring med å samarbeide på tvers av virksomheter
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • erfaring med utredningsarbeid/analyser, eventuelt kjennskap til utredningsinstruksen

Vi søker deg som

 • er energisk, innovativ og som vil løfte veiledningen vår til ett nytt nivå
 • er strukturert, ansvarsbevisst og leveranseorientert
 • har evne til å formidle, forankre og markedsføre vårt arbeid ovenfor ulike målgrupper
 • er initiativtaker og nettverksbygger
 • bidrar til et godt samarbeidsmiljø i seksjonen og med eksterne parter
 • er nysgjerrig og evner og sette deg inn i ny teknologi

Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr deg

 • lønn som rådgiver i lønnsspennet kr 550 000 til kr 750 000, lønn som seniorrådgiver i lønnsspennet kr 650 000 til kr 850 000 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.

Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne:

Seksjonssjef i informasjonssikkerhet:

Kjetil Korslien

Telefon: +47 979 74 579

Partner Executive Search:

Per Gauslaa

E-post: pgaassessit.no

Telefon: +47 977 75 649

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Om arbeidsgiveren:

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 380 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fem fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd.

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Direktoratet skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 679 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: DIGITALISERINGSDIREKTORATET AVD OSLO.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:11516a75-04e0-4ca4-845c-1612190599fc.

Ver las 149 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes : Ingenieros electrónicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: