Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Gis Spetsialist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

GIS spetsialist. Estonia

Demanda de Profesionales en operaciones financieras y administrativas en Estonia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: GIS spetsialisti ülesandeks on Jõhvi valla geoinfosüsteemi (GIS) ning geodeesia alase tegevusega avalike ülesannete ning teenuste kvaliteetsemale ja efektiivsemale täitmisele kaasaaitamine ning valla territooriumil välireklaami paigaldamise korraldamine.

Omalt poolt pakume: * Motiveerivat töötasu ja haiguspäeva hüvitist alates teisest haigestumise päevast hüvitise kohta kehtestatud määras;

* võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste võimalusi;

* tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas;

* 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Muud nõuded: *Omama kõrgharidust või omandama kõrgharidust lõppjärgus;

* omama teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;

* omama teadmisi ruumiandmebaasidest, ruumilisest planeerimisest, geoinformaatika ja erinevate topograafiliste ning temaatiliste kaartide koostamisest;

* valdama eesti keelt kõnes ja kirjas kõrgtasemel, valdama inglise ja vene keelt suhtlustasandil;

* väga hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas töökohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude, sh GIS ja CAD tarkvara käsitlemise oskust;

* olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Jõhvi Vallavalitsus (https://www.johvi.ee/).

Instrucciones para solicitar:

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
* kirjalik avaldus;
* ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
* elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
* motivatsioonikiri;
* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada hiljemalt 31. oktoober 2019 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse GIS spetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvijohvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3742.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • motivatsioonikiri
  • CV

Forma de contacto:

  • Teléfono: 336 3742
  • Correo electrónico: natalia.abeljohvi.ee

Identificador de la vacante:1399208.

Ver las 198 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: