Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines > Gartner

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Gartner. Oslo. Noruega

Empleo en Noruega (Oslo) de Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines

Clasificación del trabajo: Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros : Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino al mercado : Agricultores y trabajadores calificados de jardines y de cultivos para el mercado : Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines.

Skilled agricultural, forestry and fishery workers : Market-oriented skilled agricultural workers : Market gardeners and crop growers : Gardeners, horticultural and nursery growers

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 191056

Om stillingen

Gartner/anleggsgartner- 2. gangs utlysning

Vi søker to gartnere til Parkseksjonen

UiOs parker dekker ca. 470 dekar og er i hovedsak lokalisert på Blindern, Gaustad og i Sentrum. Parkene brukes daglig av ca. 35 000 studenter og ansatte, og driftes og vedlikeholdes av Parkseksjonen. Vårt motto er «Inspirere til kunnskap» og målet er at parkene skal framstå frodige, velstelte og være brukervennlige. Samtidig vektlegges en moderne, miljøvennlig og kostnadseffektiv drift. Parkseksjonen deltar i utviklingsprosjekter og arbeider for å sikre bærekraftig drift i årene som kommer. Seksjonen har 10 fast ansatte og én lærling. Seksjonen har høy kompetanse og stolthet over eget arbeide. For mer informasjon se: https://www.uio.no/tjenester/eiendom/parkering-uteomrader/parker-uteomrader og https://www.uio.no/om/finn-fram/matpakkeplasser

Som gartner ved Parkseksjonen i Drifts- og vedlikeholdsavdelingen, vil du ivareta drifts- og vedlikeholdsoppgaver samt delta i varierte skjøtselsoppgaver. Arbeidet er mangfoldig, med interessante og utfordrende oppgaver i et godt fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver
 • Skjøtsel og daglige drift- og vedlikeholdsoppgaver av parkene
 • Gartnerarbeidet er variert med blant annet plenklipping, beskjæring, stell av beplantninger, busker, stauder og sommerblomster, trepleie, feiing og løvblåsing
 • Vinterdrift, inklusiv beredskapsvakt i helger og på helligdager
 • Bidra til rasjonell og miljøvennlig drift av parker og uteområder
 • Aktuelle ansvarsoppgaver avhengig av kompetanse og erfaring:
 • Skjøtsel av eget driftsområde
 • Planlegging av løk - og sommerblomstbeplantning
 • Forvaltning av trær og trepleie
 • Andre driftsrelaterte oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Gartner, fagbrev som anleggsgartner eller tilsvarende. Realkompetanse kan erstatte krav til formell utdannelse
 • Erfaring med skjøtsel av grøntanlegg og god plantekjennskap vil bli vektlagt
 • Spesialisering innen grøntanleggsfaget, for eks trepleiekompetanse kan være en fordel
 • Kompetanse og interesse for miljøvennlig parkdrift
 • Det kreves førerkort kl. B
 • Ønskelig med maskinførerbevis M4. Hvis du ikke har maskinførerbevis må du forplikte deg til å ta dette.
 • Det kreves god IT-kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy

Personlige egenskapar

Vi søker deg med stor motivasjon for gartnerfaget. Som person er du arbeidsvillig og ansvarsbevisst. Din arbeidsform preges av praktiske tilnærminger og av å være løsningsorientert. Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og liker å jobbe sammen med andre, samtidig som du evner å jobbe selvstendig. Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre arbeidsoppgavene. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Stillingen lønnes som driftstekniker (sko 1136) i lønnsspenn ltr 46. (420 700 kr) til ltr. 54 (464 400 kr) avhengig av kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Gode velferdsordninger

Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attestar, liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Generelt gjelder at utdanningsdokumenter eller attester som er på et annet språk enn engelsk, norsk, dansk eller svensk, bør oversettes av offentlig godkjent translatør til ett av de nevnte språkene.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Eventuelt ved leiarstilling med mindre enn 40 % kvinnedel oppmodast kvinner særskild til å søkje.

I tillegg ønskjer UiO at medarbeidarane våre i størst mogleg grad speglar mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar difor kvalifiserte søkjarar med redusert funksjonsevne til å søkje stillinga. Som IA-bedrift vil vi leggje til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder Morten Anker -Nilssen Telefon: 952 70 406

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Om arbeidsgiveren:

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 655 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: UNIVERSITETET I OSLO.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:297f6f14-a818-48aa-acc0-84d8ff12cbb8.

Ver las 302 ofertas de trabajo de Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros : Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino al mercado : Agricultores y trabajadores calificados de jardines y de cultivos para el mercado : Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: