Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Fræna vidaregåande skole - 89 % elevassistent. Møre og Romsdal

Empleos de Auxiliares de maestros en Møre og Romsdal (Noruega)Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Auxiliares de maestros.
Service and sales workers : Personal care workers : Child care workers and teachers’ aides : Teachers’ aides.

Descripción de la oferta de trabajo:

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane og ein tydeleg medspelar i utviklinga av fylket. Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar og open organisasjon.Fræna vidaregåande skole ligg i Elnesvågen - 25 km frå Molde. Skolen ligg vakkert til ved Romsdalskysten med lett tilgang til både fjord og fjell. Skolen har ca 400 elevar og tilbyr både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Skolen står for kunnskap og trivsel i eit miljø prega av kvalitet og likeverd.Skolen er i stadig endring med nye og spennande opplæringstilbod og vi legg mykje arbeid i internasjonalisering, samarbeid med næringslivet og tilpassa opplæring. Sjå presentasjonsfilm av skolen på frana.vgs.no

Arbeidsstad

Fræna vidaregåande skole

Opplysningar om stillinga

Fast 89 % stilling. Arbeidstida er frå 08.00 til 15.30 i 190 skoledagar ifølgje skoleruta + 5 planleggingsdagar.

Oppgåver og ansvar

" Følgje opp enkeltelevar eller grupper i klasseromm/i grupperomm/i arbeidstrening i enkelttimar eller i deler av timar etter rettleiing frå lærar" Ha tilsyn med elevar som treng skjerming" Hjelpe enkeltelev som treng hjelp/tilsyn i høve friminutt, måltid, skoleveg o.l.

Krav til kompetanse

Relevant fagbrev eller høgskoleutdanning og erfaring frå arbeid med omsorgsarbeid.

Vi tilbyr

 • Ein arbeidsgivarpolitikk med satsing på leiarar og medarbeidarar for vekst og utvikling av best mogeleg tenester.
 • Introduksjonsprogram
 • Leiarutviklingsprogram
 • Utfordrande oppgåver i eit aktivt, utviklande arbeidsmiljø
 • Utvikling for kvar medarbeidar
 • Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i KLP)
 • Løn etter avtale

  Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

  Mangfald

  Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med etterspurt kompetanse er velkomen til å søkje ledig stilling hos oss.Menn blir oppmoda til å søke.

  Søknad

  Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.

  Søkarliste / Søkerliste

  Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering.

  Politiattest

  Den som blir tilsett må levere politiattest jf. opplæringslova §10-9.

  Søknadsfrist: 10.11.17

  Arbeidsgiver: Møre og Romsdal fylkeskommune

  Sted: Fræna vidaregåande skole

  Hentet fra: Kommuner-Visma

  Se annonse

 • Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

  País del trabajo: Noruega.

  Región: Møre og Romsdal.

  Ver 80 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

  Fecha de inicio: 03/11/2017.

  Nº de vacantes: 1.

  Alojamiento facilitado: No.

  Traslado incluido: No.

  Se requieren cualificaciones profesionales: No.

  Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

  Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

  Empresa: Møre og Romsdal fylkeskommune.

  Dirección: 6440 ELNESVÅGEN.

  Ver las 160 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Auxiliares de maestros ofertadas.

  Ofertas de trabajo similares:

  Fleksibel deltidsjobb for studenter som privatunderviser. Noruega, 01 Dic. 2017.

  Er du flink til å skape engasjement blant barn og ungdom?. Noruega, 26 Nov. 2017.

  Miljøterapeut. Noruega, 26 Nov. 2017.

  Assistenter - Bispehaugen skole. Noruega, 18 Nov. 2017.

  Assistent/fagarbeider. Noruega, 18 Nov. 2017.

  Assistenter - Grefsen Aktivitetsskole. Noruega, 16 Nov. 2017.

  Skoleassistent (ref 281). Noruega, 16 Nov. 2017.

  Assistent - Grindbakken Aktivitetsskole. Noruega, 10 Nov. 2017.