Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Fræna vgs - 40 % fast merkantil personale. Møre og Romsdal

Trabajar en Noruega (Møre og Romsdal) de Especialistas en políticas de administraciónClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.
Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane og ein tydeleg medspelar i utviklinga av fylket. Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar og open organisasjon.Fræna vidaregåande skole ligg i Elnesvågen - 25 km frå Molde. Skolen ligg vakkert til ved Romsdalskysten med lett tilgang til både fjord og fjell. Skolen har ca 450 elevar og tilbyr både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Skolen står for kunnskap og trivsel i eit miljø prega av kvalitet og likeverd.Skolen er i stadig endring med nye og spennande opplæringstilbod og vi legg mykje arbeid i internasjonalisering, samarbeid med næringslivet og tilpassa opplæring. Sjå presentasjonsfilm av skolen på youtube, søkeord Fræna vgs.

Arbeidsstad

Fræna vidaregåande skole.

Fast 40 % stilling, med moglegheit for auke av stillingsprosent.

Oppgåver og ansvar

Arbeidet vil hovudsakleg bestå av dokumentasjon knytt til skolens kvalitetssystem som extens, e-phorte, skolearena og dokumentasjon av det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen. I tillegg kjem kundebehandlig og arbeid som til ei kvartid må gjerast, t.d. vikarinnsetting.

Det er øsnskeleg med erfaring innan desse områda.

Krav til kompetanse

3 årig relevant høgskoleutdanning.

Vi legg vekt på relasjonell kompetanse og høg produktivitet.

Erfaring

- Erfaring innan extens, e-phorte, skolearena og kundebehandling blir føretrekt

Vi tilbyr

- Ein arbeidsgivarpolitikk med satsing på leiarar og medarbeidarar for vekst og utvikling av best mogeleg tenester.- Introduksjonsprogram- Leiarutviklingsprogram- Utfordrande oppgåver i eit aktivt, utviklande arbeidsmiljø- Utvikling for kvar medarbeidar- Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i KLP)- Løn etter avtale

Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

Mangfald

Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med etterspurt kompetanse er velkomen til å søkje ledig stilling hos oss.

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.

Søkarliste

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering.

Politiattest

Den som blir tilsett må levere politiattest jf. opplæringslova §10-9.

Søknadsfrist: 16.08.17

Arbeidsgiver: Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted: Fræna vidaregåande skole

Hentet fra: www.mrfylke.no

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 69 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Fecha de inicio: 03/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dirección: 6440 ELNESVÅGEN.

Ver las 346 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Veileder (0136-2017-03) - NAV Rygge. Noruega, 19 Oct. 2017.

Seniorkonsulent - Avsnitt for forvaltning nord - Felles enhet for utlending og forvaltning - Øst politidistrikt. Noruega, 19 Oct. 2017.

Saksbehandler vikariat 100 % stilling - Forvaltningsenheten sone Sør - Bergen kommune. Noruega, 18 Oct. 2017.

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - Smittevernregistre. Noruega, 16 Oct. 2017.

Fast stilling innan vassforvaltning. Noruega, 16 Oct. 2017.

Seniorkonsulent/rådgiver innen kommunikasjon og utvikling. Noruega, 14 Oct. 2017.

Rådgiver Samfunns og Næringsutvikling (Vårref 335/SOAN). Noruega, 14 Oct. 2017.

Førstekonsulent/rådgiver. Noruega, 14 Oct. 2017.