Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación de Profesores de enseñanza secundaria en Møre og Romsdal (Noruega)

Fræna Vgs - årsvikariat I Norsk, Språk Og KroppsøvingClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.
Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane og ein tydeleg medspelar i utviklinga av fylket. Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar og open organisasjon.Fræna vidaregåande skole ligg i Elnesvågen - 25 km frå Molde. Skolen ligg vakkert til ved Romsdalskysten med lett tilgang til både fjord og fjell. Skolen har ca 450 elevar og tilbyr både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Skolen står for kunnskap og trivsel i eit miljø prega av kvalitet og likeverd.Skolen er i stadig endring med nye og spennande opplæringstilbod og vi legg mykje arbeid i internasjonalisering, samarbeid med næringslivet og tilpassa opplæring. Sjå presentasjonsfilm av skolen på youtube, søkeord Fræna vgs.

Arbeidsstad /

Fræna vidaregåande skole

Opplysningar om stillinga

Årsvikariat i 100 % stilling i norsk, tysk, spansk eller kroppsøving.

Krav til kompetanse

- Undervisningskompetanse i norsk, tysk, spansk eller kroppsøving.

Vi legg vekt på relasjonell kompetanse.

Vi tilbyr

- Ein arbeidsgivarpolitikk med satsing på leiarar og medarbeidarar for vekst og utvikling av best mogeleg tenester.- Introduksjonsprogram- Leiarutviklingsprogram- Utfordrande oppgåver i eit aktivt, utviklande arbeidsmiljø- Utvikling for kvar medarbeidar- Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i SPK)- Løn etter avtale

Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

Mangfald

Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med etterspurt kompetanse er velkomen til å søkje ledig stilling hos oss.

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.

Søkarliste

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering.

Politiattest

Den som blir tilsett må levere politiattest jf. opplæringslova §10-9.

Søknadsfrist: 16.08.17

Arbeidsgiver: Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted: Fræna vidaregåande skole

Hentet fra: www.mrfylke.no

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 69 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Fecha de inicio: 03/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dirección: 6440 ELNESVÅGEN.

Ver las 422 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Undervisningsstilling norsk/samf./engelsk/historie/historieogfilosofi/spansk|rettslære/kroppsøving - Nydalen videregående skole. Noruega, 19 Oct. 2017.

Lærer i kunst, design og arkitektur - Lørenskog videregående skole. Noruega, 14 Oct. 2017.

Lier vgs - fagarbeider 81,5 % stilling midlertidig. Noruega, 09 Oct. 2017.

Nome vgs. ca 30% midlertidig stilling i programfag frisør. Noruega, 07 Oct. 2017.

Pedagog ved Hjalmar Johansen videregående skole. Noruega, 06 Oct. 2017.

Vikariat matematikk og naturfag - Elvebakken videregående skole. Noruega, 05 Oct. 2017.

Undervisningsstilling i norsk for minoritetsspråklinge elever - 50% stilling. Noruega, 01 Oct. 2017.

Jåttå vgs - vikariat - undervisningsstilling, helse- og oppvekstfag, ca. 75%. Noruega, 29 Sep. 2017.