Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Suecia > Especialistas en políticas de administración > Forskningssamordnare För Kunskapscentrum I Katastrofmedicin

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Forskningssamordnare för kunskapscentrum i katastrofmedicin

Contratación en Suecia de Especialistas en políticas de administración

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom företagsekonomi och administration : Administratörer med teoretisk specialistkompetens : Planerare och utredare

Descripción de la oferta de trabajo:

Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Det är ett samhällsviktigt och engagerande arbete som ger möjlighet att bidra till utvecklingen inom välfärdsområdet.

Vi söker nu en forskningssamordnare som vill arbeta med att stärka den svenska hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska förmåga under kriser, katastrofer och krig, vilket inkluderar det svenska totalförsvarets förmåga avseende hälso- och sjukvård i samverkan med Försvarsmakten och andra berörda aktörer.

Tjänsten är placerad på enheten för krisberedskap i Generaldirektörens stab. Krisberedskapsenheten har ansvaret för Socialstyrelsens arbete med krisberedskap och katastrofmedicin.

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar för att expertis utvecklas och upprätthålls samt att kunskap sprids om katastrofmedicin och krisberedskap inom myndighetens verksamhetsområde. I syfte att upprätthålla kvalificerad nationell kompetens inom katastrofmedicin och krisberedskap inom myndighetens verksamhetsområde får Socialstyrelsen finansiera verksamhet som bedrivs i kunskapscentrum vid de myndigheter som valts ut av Socialsty-relsen. Myndigheten beslutar om finansiering och inriktning för verksamheten.

Vi söker dig som vill

- vara huvudansvarig för administration och kommunikation om myndighetens verk-samhetsområde kunskapscentrum i katastrofmedicin

- ta fram analysunderlag med relevanta och tydliga slutsatser som ska ligga till grund för inriktning av avropsunderlag till myndighetens kunskapscentrum i katastrofmedicin

- vara länken för FoU frågor om katastrofmedicin inom Socialstyrelsen, mellan Socialstyrelsen och forskare samt omvärlden.

- ansvara för verksamhetsområdets budget, planering och organisering

- självständig etablera goda relationer med både forskande och administrativ perso-nal samt med internationella forskare

Vi söker dig som har

- doktorsexamen i ett för anställningen relevant ämne

- tidigare erfarenhet av forskningsprojekt- eller programledning inom det medicinska området.

- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

För att lyckas i uppdraget behöver du vara drivande och proaktiv. Som person är du tydlig och prestigelös. Du är utåtriktad och skapar lätt nya kontakter och nätverk. Arbetet ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har

- dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap och administration såsom bud-getansvar vid svensk högskola eller myndighet

- kunskap om pågående totalförsvarsplanering och krisberedskapssystemet

Anställningsinformation

Anställningen är en tillsvidare anställning med provanställning på 6 månader. Din tjänsteti-tel är Utredare och placerad på enheten för krisberedskap vid generaldirektörens stab i Stockholm. Välkommen med din ansökan senast 21 mars 2021. I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina erfarenheter som matchar den bakgrund och kompetens vi efterfrå-gar. Ange diarienummer 2.6.1-7439/2021 i din ansökan.

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mång-fald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Bra villkor erbjuds för bland annat friskvård, arbetstid, semester och pension.

Om du har frågor om tjänsten, kontakta krisberedskapschef Johanna Sandwall eller stf krisberedskapschef Taha Alexandersson. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Mona Ward Holmberg Fackliga företrädare är Carl-Erik Flodmark för SACO och Magnus Göransson för ST. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.

Om Socialstyrelsen

God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

País del trabajo: Suecia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Socialstyrelsen.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:24580189.

Ver las 531 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: