Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Biólogos, botánicos, zoólogos > Forskningsassistent

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Forskningsassistent. Hordaland. Noruega

Demanda en Noruega (Hordaland) de Biólogos, botánicos, zoólogos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas : Biólogos, botánicos, zoólogos y afines.

Professionals : Science and engineering professionals : Life science professionals : Biologists, botanists, zoologists and related professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 149772

Ved Kjemisk institutt er det ledig ei mellombels stilling som forskningsassistent for ein periode på 10 månader frå 1/4-2018. Stillinga erknytt til eit innovasjonsprosjekt for industrisektoren kor nanoteknologi vert nytta til å utvikle ein robust pH-sensor. Prosjektet er støtta avNorges forskingsråd og ereit samarbeid mellom AanderaaA/S, Christian Michelsen Research og Universitetet i Bergen.

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

 • Det skal utviklast ein ny optisk målemetode som gir vesentleg høgare stabilitet og lengre vedlikehaldsintervall for pH-måling i havet. Fluoriserande fargestoff vil, når dei blir lyst på med rett bølgjelengd, konvertere denne energien og reemittere lys med lengre bølgjelengd. Ved å nytte eit fargestoff kor denne eigenskapen også blir påverka av iona som er i kontakt med fargestoffet, kan endring i ulike fluoresensparametrar brukast som mål på pH. I prosjektet skal det utviklast ein stabil film som inneheld eit slikt fargestoff samt eit sensorkonsept for å avmåle denne optiske eigenskapen.
 • Forskningsassistenten som blir tilsett, vil ha ei sentral rolle i design, utprøving og karakterisering av både pH-indikatorar og faste filmar.
 • Arbeidet vert i hovudsak utført på Kjemisk institutt og ved Nanolab ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB. Noko av arbeidet vil også kunne føregå hos samarbeidspartnarane. 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

Søkjarar

 • må ha oppnådd norsk mastergrad eller tilsvarande utdanning innan kjemi eller nanovitskap innan søknadsfristen er ute.
 • må ha forskingserfaring som er relevant for problemstillingar i prosjekte.
 • må ha erfaring med avanserte nanoteknologiske måle- og karakteriseringsmetodar, samt erfaring med funksjonalisering/strukturering av overflater og danning av tunne filmar. Relevante teknikker vil m.a. vere reaktivt -ion-etsing, elektronstråle-litografi, elektron- og optisk mikroskopi, spincoating.
 • må beherske engelsk flytande både skriftleg og munnleg. Det er ein føremon med gode norskkunnskapar

Vi kan tilby

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 47 (kode 1020) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 416 200,- brutto.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stilling
 • CV
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar
 • karakterutskrifter og vitnemål, samt stadfesting på avlagt mastergrad.
 • relevante attestar
 • liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • opptil 5 vitskaplege arbeid av relevans til prosjektet

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

 

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

kontaktperson ved Nanolab, professor Bodil Holst, Institutt for fysikk og teknologi, Bodil.HolstReemplazar por una arrobauib.no

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 647 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 17/03/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Bergen.

Dirección: Allegaten 41 5007 BERGEN.

Ver las 130 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas : Biólogos, botánicos, zoólogos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: