Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Suecia > Biólogos, botánicos, zoólogos > Forskare I Alzheimerbehandling Och Strålningsbiologi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Forskare i Alzheimerbehandling och strålningsbiologi

Oferta de trabajo en Suecia de Biólogos, botánicos, zoólogos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas : Biólogos, botánicos, zoólogos y afines.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom naturvetenskap och teknik : Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m : Biologer, botanister, zoologer m.fl

Descripción de la oferta de trabajo:

vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut. Sista ansökningsdag: 2022-03-22.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 200 anställda, varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning

Anställningen är kopplad till EU-projektet NECTAR (NEutron Capture-enhanced Treatment of neurotoxic Amyloid aggRegates) som beviljats inom H2020-kategorin framtida och framväxande teknologier (Future and Emerging Technologies, FET Open), för visionära projekt av typen hög risk – stor påverkan. NECTAR föreslår en alternativ strategi för att angripa Alzheimers sjukdom genom att undersöka en behandling baserad på bor/gadolinium neutroninfångningsterapi (neutron capture therapy), för att strukturellt eliminera ansamlingar av beta amyloid i hjärnan via fokuserad bestrålning. Projektet syftar till att utveckla, testa och bevisa denna princips genomförbarhet, effektivitet och säkerhet. Behandlingen baseras på en riktad applicering av bor eller gadolinium via amyloidbindande molekyler, som ger upphov till en hög dos av en komplex strålblandning lokalt vid exponering för neutroner av låg energi. Arbetet på Stockholms universitet kommer att fokusera på analys av DNA-skador i humana neuron i cellkultur, som exponeras för ett komplext (blandat) strålfält.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar användning av cellodling och molekylärbiologiska tekniker för att analysera DNA-skador och reparation inducerad av strålning associerad med tekniken för neutroninfångning med bor. Strålfaciliteter vid Stockholms universitet kommer huvudsakligen att användas i projektet. I arbetet ingår studier av ökande dos och doshastighet. Arbete med analys av prover från musmodeller och data från andra samarbetspartners kan också förekomma.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Tidigare erfarenhet/examen inom neurobiologi, strålningsbiologi, cellbiologi, molekylärbiologi eller liknande ämnesområde är lämplig. Erfarenhet av arbete med neuronala celler eller andra typer av hjärnceller i kultur är till stor fördel, samt tidigare arbete med neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom. Erfarenhet av tekniker för att mäta DNA-skador och reparation (gammaH2AX foci, kometmetoden, kromosomala avvikelser och mikrokärnor) är meriterande. Ytterligare meriter inkluderar vana med realtids-PCR, Western blot-analys, flödescytometri eller metoder för att mäta inflammatoriskt svar.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad på två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2021-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Lovisa Lundholm, tfn 08-16 41 40, lovisa.lundholmsu.se eller Professor Andrzej Wojcik, tfn 08-16 12 17, su.se" rel="nofollow">andrzej.wojciksu.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco.su.se" rel="nofollow">sacosaco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, st.su.se" rel="nofollow">alejandrast.su.se, samt seko.su.se" rel="nofollow">sekoseko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

• dina kontakt- och personuppgifter

• din högsta examen

• dina språkkunskaper

• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning

• personligt brev som beskriver:

– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet

– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

• kopia av bevis på doktorsexamen

• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)

• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

País del trabajo: Suecia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Stockholms Universitet.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:24581624.

Ver las 129 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas : Biólogos, botánicos, zoólogos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: