Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

FERIEVIKARER. Hordaland. Noruega

Contratación de Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud en Noruega (Hordaland)Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes.
Service and sales workers : Personal care workers : Personal care workers in health services : Personal care workers in health services not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Bergen Røde Kors Sykehjem AS er et ideelt aksjeselskap heleid av Bergen Røde Kors. Vi har 174 plasser som fordeler seg på 8 poster. Fire somatiske poster, to demensposter, en korttidsavdeling og en palliativ avdeling med 8 plasser. I tillegg har vi dagavdeling med 15 plasser. Leger, sykepleierer, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeut og prest inngår i et tverrfaglig team. Sykehjemmet har cirka 400 ansatte fordelt på rundt 200 årsverk. Vi har et driftsbudsjett på ca 150 millioner

Ferievikarer til Bergen Røde Kors sykehjem AS

 

Kort om stillingen

I forbindelse med ferieavvikling ved sykehjemmet trenger vi en rekke ferievikarer ved våre pleieposter.

 

Vi søker

Vi søker sykepleiere,vernepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, pleiemedhjelpere og studenter innen sykepleie, vernepleie, medisin eller helsefag til ferievikarstillinger ved  våre sykehjem. Jobben kan gi mulighet for arbeid gjennom året på helge-/timebasis.

 

Arbeidsoppgaver

Pleiemedhjelper:

- Bistå beboere i dagliglivets gjøremål.

- Skape forutsigbarhet, trygghet og struktur.

- Delta sammen med beboer på aktiviteter.

- Bidra til ett godt arbeidsmiljø

 

Sykepleier:

Sykepleiefaglig ansvar i forhold til observasjon, oppfølging og behandling i tverrfaglig team.

- Planlegge og iverksette sykepleiefaglige tiltak og praktiske oppgaver knyttet til den daglige driften ved avdelingen.

- Ivareta dokumentasjonsplikten i elektronisk pasientjournal (GBD).

- Sikre forsvarlig medikamenthåndtering.

- Veilede medarbeidere, studenter og lærlinger.

 

Sykehjemmets leger inngår i døgnkontinuerlig vaktordning, dette gir trygghet til våre sykepleiere og sikrer våre pasienter god medisinsk oppfølging. 

 

Helsefagarbeidere/omsorgsarbeider/hjelpepleier:

Pleie og omsorgsoppgaver:

- Bidra til å opprettholde en høy faglig standard på våre tjenester

- Bidra til kontinuitet ved posten

- Medikamenthåndtering

- Dokumentasjon i GBD

- Bidra til et godt arbeidsmiljø, med fokus på samarbeid og trivsel

 

Krav til stillingen

Du må være minimum 18 år, og det er en stor fordel om du har erfaring med å jobbe med eldre mennesker. Interesse for samhandling med eldre er en forutsetning.

 

Til alle søknader stilles det krav om arbeids-/oppholdstillatelse, og gode norskkunnskaper er en forutsetning for å komme i betraktning som søker.

 

Etter 01.01.17 er det krav om å frammlegge gyldig politiattest ved ansettelse.

 

Personlige egenskaper

God helse, pålitelighet, godt humør og selvstendighet er egenskaper vi verdsetter.

 

Vi tilbyr

Jobb under gode og trygge forhold. Lønn etter erfaring og kompetanse. I et ferievikariat hos oss kan du få god erfaring, og legge grunnlag for eventuelt framtidig yrkesvalg innen eldreomsorg.

 

Søknad sendes

Vi tar kun imot elektroniske søknader. Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Bergen Røde Kors Sykehjem, telefon 55397700.

 

Attester, vitnemål og annen dokumentasjon  legges ikke ved søknaden, men tas med til eventuelt intervju.

 

Til alle søknader stilles det krav om arbeids-/oppholdstillatelse, og gode nor

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 435 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 14/01/2018.

Nº de vacantes: 10.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Bergen Røde Kors Sykehjem.

Dirección: Ellerhusens vei 35 5043 BERGEN.

Ver las 155 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud : Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Rekruttering/vernepleierstudent 20 % - Stallvegen 35. Noruega, 16 Ene. 2018.

FERIEVIKARER. Noruega, 14 Ene. 2018.

Sommervikarer. Noruega, 14 Ene. 2018.

Faste helgestillinger som assistent/miljøarbeider til Ambulerende overdoseteam - Strax-huset. Noruega, 14 Ene. 2018.

Jobbkonsulent/rådgjevar. Noruega, 13 Ene. 2018.

Ferievikar Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, evt. studenter innen helse- og sosialfag - DPS Aust-Agder, Døgnenhet, Arendal. Noruega, 06 Ene. 2018.

Ferievikar - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, jordmor, hjelpe-/barnepleier, sykepl.student, med.student - Somatikken Arendal. Noruega, 06 Ene. 2018.

Ferievikarar 2018 - Omsorgstenestene. Noruega, 05 Ene. 2018.