Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Ferievikarer I Helse Og Omsorg - Bonusordning - Sykepleiere

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ferievikarer i helse og omsorg - Bonusordning - sykepleiere

Oferta de trabajo en Noruega (Troms)

Clasificación del trabajo: .

Descripción de la oferta de trabajo:

Kvænangenkommune ligger i Nord-Troms. Kommunen har ca 1220 innbyggere og er kjent forsin unike natur med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Arealet erpå over 2000 km², så det er god plass å boltre seg på. Det offentligeservicetilbudet er meget godt utbygd, med bl.a. full barnehagedekning, kortventetid på sykehjemsplass, kulturskole, velutstyrte skoler og ellers godevilkår så vel i jobb som fritid. Det er gratis tomter i kommunal boligfelt oggratis barnehageplass fra og med barn nr to. Kommunen ligger innenfortiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark, som vil si nedskrivning av studielånog skattefordeler. Kvænangen er nabokommune til Alta og flytiden Oslo-Alta erkun 2 timer.

Helse- og omsorgstjenesten har behov for ferievikarer fra 25. juni til 12. august på følgende tjenestesteder:

 • Gargo sykestue og sykehjem, herunder også kjøkken og vaskeri
 • Hjemmetjenesten
 • TU (Tjenester til utviklingshemmede)
 • Legesenteret
Vi har behov for følgendeyrkesgrupper:
 • Sykepleiere
 • Miljøterapeuter (vernepleier eller annen relevant høyere utdanning)
 • Helsefagarbeidere/hjelpepleiere
 • Miljøarbeidere
 • Pleieassistenter
 • Hjemmehjelpere
 • Kokk, kjøkkenassistenter og medarbeider vaskeri
 • Helsesekretærer

På sykehjemmet ogi TU er det 3-delt turnus, i hjemmetjenesten 2-delt. Søkere til hjemmetjenestenmå ha førerkort klasse B. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi søker medarbeidere som

 • er engasjert ogmotivert
 • har evne til åjobbe selvstendig og i team
 • liker utfordringerog er løsningsorienterte
 • er pålitelig ogansvarsbevisst
 • er positiv,serviceinnstilt og imøtekommende

Lønn etter tariff. I tillegg har vi følgende bonusordninger.

 • Ferievikarer som arbeider i minst 4 uker sammenhengende i minst 95%stilling i turnus uten fravær gis en bonus på kr 4 000 (i tillegg tilordinær lønn).
 • Bonusen stiger til kr 2 000 pr. uke for 5. og 6. ferieuke dersomferievikaren jobber lenger enn de fire ukene. Vilkår som over.
 • Påskjønnelse på kr 3 000 til privatperson som formidler en sykepleier (mednorsk autorisasjon) til stilling som ferievikar. Vedkommende må beherskenorsk/et annet skandinavisk språk og jobbe i minst 4 uker sammenhengende iminst 95% stilling i turnus uten fravær.

Bonusordningen omfatter ikke legekontoret.

Informasjon om ferievikariatene fås vedhenvendelse slik:

 • Gargosykehjem og sykestue: Matthias Welz, tlf. 905 53 779
 • Hjemmetjenesten:Hege Karlsen, tlf. 47469 507
 • TU - tjenester til utviklingshemmede: Marianne Sollund, tlf. 474 69 501
 • Legesenteret: Hanne Wiesener, tlf. 77 77 90 00

Vennligst benyttelektronisk søknadsskjema på karriere.no. Søknadsfrist:10.04.18. Husk å oppgi hvilkentype stilling du søker på, ønsket arbeidsperiode og tjenestested.

Gyldigpolitiattest (ikke eldre enn 3 måneder) i henhold til helse- og omsorgsloven §5 - 4 må fremlegges før tiltredelse. Politiattest kan søkes elektronisk etterat man har fått tilbud om ferievikariat.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår avgjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Velkommen som søker påsommerjobb i naturskjønne Kvænangen!;)Kvalifikasjoner: ØnskeligArbeidserfaring: ØnskeligS&o

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Troms.

Ver 150 ofertas de trabajo en "Troms" (Noruega).

Fecha de inicio: 01/03/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Kvænangen kommune.

Dirección: 9161 BURFJORD.

Ver las 1,818 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: