Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > calderero/calderera > Ferievikarar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ferievikarar. Møre og Romsdal. Noruega

Búsqueda en Møre og Romsdal (Noruega) de calderero/calderera

Clasificación del trabajo: Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios › Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción mecánica y afines › Moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, montadores de estructuras metálicas y afines › Chapistas y caldereros › calderero/calderera.

Traducción de la profesión: Craft and related trades workers › Metal, machinery and related trades workers › Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers › Sheet-metal workers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4460795061 Presentasjon av stillingen:

Pleie og omsorg for eldre bebuarar på sjukeheim

Arbeidsoppgåver

 • Spennende og meiningsfylt arbeid for våre eldre bebuarar.
 • Varierte oppgåver i ein innhaldsrik arbeidskvardag i eit direkte møte med menneske.
 • Dag- kveld-og helga arbeid

Kvalifikasjonar

 • Søker må vere fylt 18 år.
 • Søkarar må kunne jobbe frå veke 25 til 34. Skriv i søknaden kva periode du kan arbeide.
 • Det krevst norske språkferdigheiter tilsvarande B2 munnleg og skriftleg på Europarådets nivåskala. (CEFR)

  Søknader registrerast på stillingsmappa (ref.nr) det er levert søknad på. Søknadane ligg i den aktuelle stillingsmapppa så lenge den aktuelle verksemda har bruk for vikarar. Ved elektronisk søknad vil du få ei kvittering om at søknaden er motteken. Om og kor lang tid det tar før du event. blir kontakta, avheng av verksemda sitt behov for ferievikarar.

 • Stadfesta kopiar av vitnemål og attestar må ev. leggast fram på førespurnad.
 • Søkarar oppfordrast til sjølv å vere aktiv opp mot verksemder dei ønsker å arbeide ved. Dette ved å ta kontakt med verksemda si leiing for å spørje om høve til vikararbeid. Det er berre verksemda sjølv som vil ha oversikt over behov og ev. moglegheiter for tilsetting. All kommunikasjon går difor direkte mot kvar einskild verksemd.

  Tilsetting skjer fortløpande.

Personlege eigenskapar

 • Du er: ein medarbeidar som kan stille deg bak verdigrunnlaget vårt; åpen, engasjert og modig.
 • Samarbeide godt med andre, ha godt humør og like å arbeide med eldre.

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariffavtale.
 • God opplæring.
 • Trivelige arbeidskollrgaer.
 • Velkomen som søkar til stilling på Sanitetshjemmet.
 • Studentar med helse- og sosialfagleg utdanning som har avslutta 4.semester blir tilsett som assistent men løna som fagarbeider.
 • Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-. Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 % stilling i perioden veke 25 -- 34 i 2021. Opplæringsvakter kjem i tillegg. Gjeld sjukepleiar- og vernepleiarstillingar i aktiv pleie innan kommunalområde Helse og omsorg og Velferd og sysselsetting. Bonusordninga gjeld for reelt utført arbeid, i praksis betyr dette at bonusen vert avkorta eller fell vekk ved sjukefråvær eller anna fråvær. Dei som ønskjer slik bonusordning må opplyse om det i søknaden.

Kontaktinformasjon

Wenche Oliv Fjelle, Verksemdsleiar, 48 10 52 35

Nina Andrea Nåstad, Avdelingssjukepleiar, 48 09 96 35

Arbeidsstad

R. P. Morks veg 19

6016 Ålesund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ålesund kommune

Referansenr.:4460795061

Stillingsprosent: 0%

Om arbeidsgiveren:

Ålesund kommune er den største

kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for

Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt

byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og

fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv.

Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og

engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det

daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig.

Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og

lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 416 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Empleador: SANITETSHJEMMET.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:972baccd-5b05-4d39-8368-695f09fd1838.

Ver las 50 ofertas de trabajo de Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios › Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción mecánica y afines › Moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, montadores de estructuras metálicas y afines › Chapistas y caldereros › calderero/calderera ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: