Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > asesor en prestaciones sociales/asesora en prestaciones sociales > Ferievikarar Kollen Rehabilitering Sommaren 2021

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ferievikarar Kollen Rehabilitering sommaren 2021. Møre og Romsdal

Vacantes de asesor en prestaciones sociales/asesora en prestaciones sociales en Noruega (Møre og Romsdal)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Profesionales del trabajo social › trabajador social/trabajadora social › asesor en prestaciones sociales/asesora en prestaciones sociales.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Social and religious professionals › Social work and counselling professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4460787910 Presentasjon av stillingen:

Ønsker du sommerjobb på ein arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø, spennande arbeidsoppgåvar, tett tverrfaglig samarbeid og fokus på meistring for brukarne? Da er du velkommen som søker på sommerjobb ved Kollen rehabilitering.

Kollen er ein rehabiliteringsavdeling for voksne/eldre med 14 døgnplassar i Ålesund kommune. Avdelingen holder til i 2. etg. ved Spjelkavik omsorgssenter. Vi bistår brukaren i eit tverrfagleg team beståande av sykepleiare, helsefagarbeidare, assistentar, ergoterapeut, fysioterapeutar og lege. Utgangspunktet for all rehabilitering er brukar sine mål og vi jobbar tverrfagleg for å auke brukars livskvalitet og meistring i kvardagen.

Det er behov for sommervikarar i perioden f.o.m. veke 25 t.o.m. veke 32. Du bør opplyse i søknaden når du kan du jobbe i denne perioden. Du må kunne jobbe minst 5 veker for at din søknad blir aktuell. Har todelt turnus med jobb dag og kveld.

Det gjøres fortløpande tilsettinger fram mot ferieperioden.

Arbeidsoppgåver

 • Oppfølging av brukar i personleg pleie, måltid, trening og aktivisering
 • Aktivt deltaking i det tverrfaglege samarbeidet
 • Daglige rutineoppgåvar i avdelinga

Kvalifikasjonar

 • Påbegynt eller fullført utdanning innen sykepleie, helsefag, vernepleie, fysioterapi eller ergoterapi.
 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig. Det krevst norske språkferdigheiter tilsvarande B2

  munnleg og skriftleg på Europarådets nivåskala (CEFR) for fremmandspråklege søkarar.

 • Ved tilbod om stilling blir det stilt krav om tilfredsstillande politi-, tuberkulin- og MRSA-attest.

Personlege eigenskapar

 • Personleg egnaheit blir vektlagt.
 • Evne til sjølvstendig arbeid og gode samarbeidsevner.
 • Du er ein medarbeidar som kan stille deg bak verdigrunnlaget vårt; open, engasjert og modig.

Vi tilbyr

 • Løn og arbeidsvilkår etter tariff.
 • Ein interessant arbeidskvardag med utfordrande og varietre arbeidsoppgåvar i eit godt arbeidsmiljø.
 • Tilsetting i ei IA bedrift.
 • Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-. Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 % stilling i perioden veke 25 -- 34 i 2021. Opplæringsvakter kjem i tillegg. Gjeld sjukepleiar- og vernepleiarstillingar i aktiv pleie innan kommunalområde Helse og omsorg og Velferd og sysselsetting. Bonusordninga gjeld for reelt utført arbeid, i praksis betyr dette at bonusen vert avkorta eller fell vekk ved sjukefråvær eller anna fråvær. Dei som ønskjer slik bonusordning må opplyse om det i søknaden.

Kontaktinformasjon

Linda R. Selbervik, Avdelingsleiar, 408 09 821

Arbeidsstad

Olav Sundes veg 2

6018 Ålesund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ålesund kommune

Referansenr.:4460787910

Stillingsprosent: 100%

Sommarjobb

Søknadsfrist: 19.06.2022

Om arbeidsgiveren:

Ålesund kommune er den største

kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for

Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt

byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og

fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv.

Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og

engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det

daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig.

Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og

lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 311 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Número de puestos: 4.

Empleador: SPJELKAVIK OMSORGSSENTER.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 19 de Junio de 2022, y con identificador de la vacante:76989050-fcb5-461d-952b-160eb3664efe.

Ver las 33 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Profesionales del trabajo social › trabajador social/trabajadora social › asesor en prestaciones sociales/asesora en prestaciones sociales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: