Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > calderero/calderera > Ferievikar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ferievikar. Møre og Romsdal. Noruega

Demanda de calderero/calderera en Møre og Romsdal (Noruega)

Clasificación del trabajo: Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios › Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción mecánica y afines › Moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, montadores de estructuras metálicas y afines › Chapistas y caldereros › calderero/calderera.

Traducción de la profesión: Craft and related trades workers › Metal, machinery and related trades workers › Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers › Sheet-metal workers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4460786978 Presentasjon av stillingen:

Vi søker etter ferievikarar for sommaren 2022 i tilrettelagde bustader innan generell psykiatri, rusrehabilitering, autismespekterfungering, miljøterapeutisk team, og psykisk helse team. I bustadene og miljøterapeutisk team jobbar ein turnus, i psykisk helse team er det dagarbeid som blir utført.

For informasjon om det ulike tiltaket for verksemda, sjå heimesida til kommunen, Helse og omsorg, Psykisk helse og rusteneste

Arbeidsoppgåver

 • Målretta miljøarbeid, praktisk bistand , aktivitet og omsorg

Kvalifikasjonar

 • Sykepleiarar, fagarbeidarar, miljøterapeutar,miljøarbeidarar og assistentar.
 • Vi ynskjer også å komme i kontakt med deg som er under utdanning. Har du ingen erfaring frå slikt arbeid så kan vi gi deg god opplæring.

Personlege eigenskapar

 • Du må vere ein medarbeidar som kan stille deg bak vårt verdigrunnlag open, engasjert, modig
 • Du må vere personleg eigna til den jobben du skal gjere
 • Du må kunne jobbe både sjølvstendig og i team
 • Du bør vere over 20 år
 • Du må ha sertifikat

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande tariff
 • Spanande og meiningsfylt arbeid innen våre teneste psykisk helse og rus
 • Varierte arbeidsoppgåve i ein innhaldsrik arbeidskvardag
 • Studentar med helse- og sosialfagleg utdanning som har avslutta 4. semester blir tilsett som assistent men løna som fagarbeidar.
 • Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-. Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 % stilling i perioden veke 25 -- 34 i 2021. Opplæringsvakter kjem i tillegg. Gjeld sjukepleiar- og vernepleiarstillingar i aktiv pleie innan kommunalområde Helse og omsorg og Velferd og sysselsetting. Bonusordninga gjeld for reelt utført arbeid, i praksis betyr dette at bonusen vert avkorta eller fell vekk ved sjukefråvær eller anna fråvær. Dei som ønskjer slik bonusordning må opplyse om det i søknaden.

Kontaktinformasjon

Regina Steinberger, Verksemdsleiar, 92652438

Beate Louise Eiken, Ass. verksemdsleiar, 46967175

Therese Giske Søvik, Avdelingsleiar Habilitering /ASF, 46946092

Janne Slagnes Aasetrand, Avdelingsleiar psyk.boliger, 94795942

Anne-Marie Aasen, Avdelingsleiar rus sentrum, 97596206

Arbeidsstad

Fjellgata 49

6003 Ålesund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ålesund kommune

Referansenr.:4460786978

Stillingsprosent: 100%

Sommarjobb

Om arbeidsgiveren:

Ålesund kommune er den største

kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for

Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt

byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og

fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv.

Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og

engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det

daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig.

Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og

lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 365 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Número de puestos: 10.

Empleador: ÅLESUND KOMMUNE OPPLÆRING STAB - AVDELING SPESIALPEDAGOGIKK.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:94c41934-1719-4cbb-acb5-8f73277addef.

Ver las 33 ofertas de trabajo de Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios › Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción mecánica y afines › Moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, montadores de estructuras metálicas y afines › Chapistas y caldereros › calderero/calderera ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: