Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Inspectores de policía y detectives > Fast Stilling Som Politiførstebetjent/avsnittsleder, Politivaktavsnittet

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contrato de Inspectores de policía y detectives en Noruega

Fast Stilling Som Politiførstebetjent/avsnittsleder, Politivaktavsnittet

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Regulatory government associate professionals : Police inspectors and detectives

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4341618586 Presentasjon av stillingen:

Ved Enhet øst er det ledig fast stilling som avsnittsleder/politiførstebetjent ved Politivaktavsnittet, Etterforskningsseksjonen.

Vi søker deg som ønsker lederoppgaver med ansvar for politivakten ved Enhet øst. Du vil inngå i et utviklingsorientert og engasjert fagmiljø ved Etterforskningsseksjonen, samtidig som du får jobbe med utviklingen av en sentral politivakt og får muligheten til å utgjøre en forskjell. Vi forventer at du samarbeider og kommuniserer godt med andre. Arbeidstiden er dagtid med mye selvstendig arbeid i et aktivt miljø. Stillingen inngår i seksjonens ledergruppe.

Som leder i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder skal du i tillegg sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeiderne og skape resultater i samhandling med andre.

Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet og ønsker mangfold blant våre ledere. Vi har en målsetting om kjønnsbalanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner til å søke..

Originale vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. Vi ber også om at dette vedlegges elektronisk til søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • være personalleder for egne medarbeidere på avsnittet, og gjennom dette legge til rette for godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet
 • lede den daglige tjenesten ved politivakten, herunder legge til rette for at avsnittets tjeneste blir utført med kvalitet og effektivitet
 • etablere, utvikle og videreføre praksis/arbeidsrutiner/metoder i samsvar med faglige rammer og krav
 • planlegge og gjennomføre utvikling av politivakten i henhold til seksjonens og enhetens prioriteringer
 • aktivt bidra til systematiske forbedringer i oppgaveløsingen ved avsnittet
 • legge til rette for god samhandling med de andre avsnittene ved Etterforskningsseksjonen og øvrige seksjoner ved enheten
 • legge til rette og sørge for kompetanseheving av egne medarbeidere
 • foreta medarbeidersamtaler med egne medarbeidere
 • utføre oppgaver i forbindelse med rekruttering og ansettelse

Kvalifikasjoner

 • bestått grunnutdanning ved Politi(høg)skole
 • etterforskningserfaring, herunder godkjent hospitering ved etterforskning (kan kompenseres med bred realkompetanse fra etterforskning)
 • kunnskap om arbeid med helse, miljø og sikkerhet
 • evne til å lede egne medarbeidere i forbindelse med politioperativ tjenesteutførelse og beredskapsoppgaver
 • god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne, samt gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • grunnleggende datakunnskaper og kompetanse til å sette seg inn i nye dataverktøy/-systemer

Ønskelig

 • erfaring og kunnskap innenfor personalledelse

 • lederutdanning og/eller annen relevant utdanning/kompetanse

 • erfaring fra tilsvarende arbeidsområde

 • erfaring fra samarbeid med relevante samarbeidspartnere

 • kunnskap om relevante lover, forskrifter og avtaleverk

 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • god evne til kommunikasjon, relasjonsbygging og samhandling
 • medarbeiderorientert; evne til å motivere, støtte og utvikle medarbeidere
 • evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • gjennomføringsevne og beslutningsdyktig
 • helhetsorientert; forståelse for driftsenhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.

 • stillingen lønnes som politiførstebetjent/avsnittsleder, SKO 0285, p.t. kr. 643.000 brutto pr. år.

 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info).

 • mulighet for trening i arbeidstiden

  Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

  For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

  Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Terje Bechmann Dahl, seksjonsleder Etterforskning, 41535828

Arbeidssted

Plogveien 31

0679 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo politidistrikt

Referansenr.:4341618586

Stillingsprosent: 100%

Fast stilling

Søknadsfrist: 05.03.2021

Om arbeidsgiveren:

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: OSLO POLITIDISTRIKT.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:47064feb-fc39-4100-8d4a-8e0eade9c7ee.

Ver las 79 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: