Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Maestros de enseñanza primaria > Fast Stilling I Fagavdeling Hørsel Statped Region Midt

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta en Noruega de Maestros de enseñanza primaria

Fast Stilling I Fagavdeling Hørsel Statped Region Midt

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Avdelingens arbeidsoppgaver ligger i hovedsak innenfor rådgivning til kommuner og fylkeskommuner (PPT), barnehager og skoler i tillegg til en omfattende kursportefølje. Kurs avvikles både via ulike digitale plattformer, som egne webinar med vekt på bl.a. ulike læringsressurser, bruk av læringsnettverk og streaming. Statped har fokus på et digitalt førstevalg og dette skal prege også det rådgivningsarbeidet som gjøres. Avdelingen har bred kompetanse innenfor det audiopedagogiske området med rådgivere med lang erfaring fra hørselsfeltet (audiopedagogikk, audiologi og audiofysikk). Rådgiverne har kompetanse både innenfor barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

I tillegg er det er tett samarbeid mellom fagavdeling hørsel og deltid/fagavdeling tegnspråk i regionen.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og veiledning i et helhetlig perspektiv knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet i samarbeid med PP-tjenesten. Som en del av dette arbeidet inngår også oppgaver som rapportskriving, loggføring og behandling av dokumentasjon i eget fagsystem
 • Som ansatt i Statped forventes det at du at kan utvikle og gjennomføre kompetansehevingstiltak for ansatte på ulike opplæringsarenaer, for PP-tjenesten, foreldre og andre, gjerne i samarbeid med andre samarbeidspartnere. I tråd med samfunnsutviklingen, er stadig mer av arbeidet digitalisert. Dette skal gjenspeiles også i tjenesteytingen
 • Deltakelse i ulike team og faglige nettverk for kompetansedeling og fagutvikling. Utover dette innebærer stillingene stor grad av selvstendig arbeid
 • Delta i Statpeds prosjekt- og utviklingsarbeid
 • En god del reisevirksomhet må påregnes
 • Samarbeid med PPT, barnehager og skoler, helseregioner, NAV og UH-sektor
 • Tverr- og flerfaglig samarbeid med andre fagavdelinger i egen region og på tvers av regionene
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • God til å samarbeide og bygge relasjoner både internt og eksternt
 • Høy grad av rolleforståelse i det systemet vi arbeider innenfor
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og god evne til å arbeide selvstendig, initiativrik
 • Resultat - og utviklingsorientert, kvalitetsbevisst

Kvalifikasjoner

 • Krav om master innen audiopedagogikk, spesialpedagogikk, pedagogikk, lærerutdanning eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Rådgivnings/veiledningskompetanse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • God digital kompetanse
 • Personlig egnet

Det er en fordel om du i tillegg har:

 • Erfaring fra arbeid i skole
 • God kunnskap om grunnleggende lærings og kunnskapsanvendelse
 • Tegnspråkkompetanse
 • Kompetanse innenfor lytte- taletrening, APD og arbeid med inkludering

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 50-72, tilsvarende kr 451.700 - 670.100 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Kontaktinfo

Bjørn Bakken, avdelingsleder, mobil nr. 995 31 086

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Fast
 • Tiltredelse: Så snart som mulig
 • Antall stillinger: 1
 • Arbeidssted: Søbstadvegen 65, 7088 Heimdal

Statped er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere som opplyser at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren:

null

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: STATPED HEIMDAL.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:29e51de7-2e54-4a3f-a58f-f8819b93ea06.

Ver las 1,160 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: