Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Optometristas > En Fast Stilling (100%) Som Rådgiver/seniorrådgiver, Fagavdeling Ervervet Hjerneskade - Statped

en Español in English auf Deutsch en Français ...

En fast stilling (100%) som rådgiver/seniorrådgiver, fagavdeling ervervet hjerneskade - Statped

Empleo en Noruega de Optometristas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Otros profesionales de la salud : Optometristas.

Professionals : Health professionals : Other health professionals : Optometrists and ophthalmic opticians

Descripción de la oferta de trabajo:

Fagavdeling ervervet hjerneskade er en landsdekkende avdeling med kontorsted i alle regionene. Tjenester til brukeren gis uavhengig av ansattes kontorplassering.

Ca. 1 av 30 barn utsettes for en ervervet hjerneskade før fylte 16 år, dette iberegnet lette skader. Av de barna som overlever vil ca. halvparten få varige funksjonsnedsettelse på grunn av hjerneskaden. En ervervet hjerneskade kan oppstå som følge av eksempelvis sykdom i eller utenfor hjernen eller traumatiske hendelser som eksempelvis trafikkulykker og fallulykker. Man ser ofte sammensatte vansker som omfatter de fleste av barnets/elevens funksjonsområder, noe som igjen påvirker deltakelse i barnehage/skole, fritid og familieliv.

Avdelingen skal gi tjeneste i tråd med hovedmålene til Statped:

 1. Barnehage- og skoleeiere får målrettede tjenester på det spesialpedagogiske området.
 2. Barnehage- og skoleeiere har ansatte som får kunnskap og kompetanse som fremmer utvikling og inkludering knyttet til det spesialpedagogiske området

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og veiledning i et helhetlig perspektiv knyttet til barn, unge og voksne innenfor fagområdet i samarbeid med PP-tjenesten. Som en del av dette arbeidet inngår også oppgaver som rapportskriving, loggføring og behandling av dokumentasjon i eget fagsystem
 • Som ansatt i Statped forventes det at du at kan utvikle og gjennomføre kompetansehevingstiltak for ansatte på ulike opplæringsarenaer, for PP-tjenesten, foreldre og andre, gjerne i samarbeid med andre samarbeidspartnere. I tråd med samfunnsutviklingen, er stadig mer av arbeidet digitalisert. Dette skal gjenspeiles også i tjenesteytingen.
 • Det vil være mulighet for oppdrag inn mot universitet- og høyskolesektor.
 • Som del av kunnskapsspredning kan det være aktuelt å skrive tekster for statped.no samt artikler til relevante fagtidsskrift.
 • Deltakelse i ulike team og faglige nettverk for kompetansedeling og fagutvikling. Utover dette innebærer stillingene stor grad av selvstendig arbeid
 • Delta i Statpeds prosjekt- og utviklingsarbeid
 • En god del reisevirksomhet må påregnes
 • Samarbeid med PPT, barnehager og skoler, helseregioner (spesialisthelsetjenesten), voksenopplæring, NAV og UH-sektor
 • Tverr- og flerfaglig samarbeid med andre fagavdelinger i egen region og på tvers av regionene
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet - god til å samarbeide og bygge relasjoner både internt og eksternt
 • Høy grad av rolleforståelse i det systemet vi arbeider innenfor og lovverket som regulerer sektor
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og god evne til å arbeide selvstendig, initiativrik
 • Resultat - og utviklingsorientert, kvalitetsbevisst
 • Inkluderende, initiativrik, ansvarsbevisst og handlekraftig
 • Engasjert og god på kunnskapsformidling

Kvalifikasjoner

 • Krav om mastergrad innen ergoterapi, spesialpedagogikk, pedagogikk, sosialpedagogikk eller rådgivning og veiledning
 • En bachelorgrad kan vurderes som aktuell kvalifikasjon dersom du har startet på og planlegger å fullføre masterstudiet innen ett år.
 • Relevant arbeidserfaring på fagfeltet ervervede hjerneskade kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • Rådgivnings/veiledningskompetanse vektlegges
 • Erfaring fra arbeid i skolen vektlegges
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • God digital kompetanse
 • Førerkort er påkrevd grunnet reisevirksomhet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 50 - 72, tilsvarende kr. 451 700 670 100 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Et arbeidsmiljø med fokus på fag- og kompetanseutvikling
 • Spennende tverrfaglige samhandlingsoppgaver internt og eksternt
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Kontaktinfo

Bjørn Bakken, avdelingsleder, mobil nr. 995 31 086

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Fast
 • Tiltredelse: Så snart som mulig
 • Antall stillinger: 1
 • Arbeidssted: Søbstadvegen 65, 7088 Heimdal

Statped er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere som opplyser at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren:

null

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: STATPED HEIMDAL.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:ad9a97eb-3c59-4bbc-9450-47681f77cf4a.

Ver las 44 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Otros profesionales de la salud : Optometristas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: