Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Directores y gerentes de servicios profesionales > Fagleder Barn Og Unge

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Fagleder barn og unge. Noruega

Contrato de Directores y gerentes de servicios profesionales en Noruega

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes.

Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Professional services managers not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4348116114 Presentasjon av stillingen:

Fagleder er hovedansvarlig for å følge opp oppgaver knyttet til barn og unge i kulturvirksomheten, som ikke dekkes opp av andre enheter. Stillingen er del av teamet som arbeider med barn og unge i kulturvirksomheten og vil arbeide både tverrfaglig og tverretatlig. En viktig oppgave er å få til god dialog mellom ungdom og de ulike kommunale tjenestene i Nannestad, samt med nabokommunene og relevante deltakere.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av fritidsklubben, inkludert faglig ansvar for ansatte og aktiviteter
 • Sekretær og tilrettelegger for ungdomsrådet
 • Barn og unges representant i plan- og byggesaker
 • Ansvarlig for aktiviteter i skoleferiene for innbyggerne i kommunen på vegne av administrasjonen
 • Samarbeid med kulturrådet, idrettsrådet og frivilligheten innenfor ansvarsområdet
 • Eksterne søknader om tilskudd
 • Veterankontakt i kommunen, og medansvarlig for 8. mai-arrangementet
 • Bistå på tvers av kulturvirksomheten i forbindelse med oppgavehåndtering, tiltak og arrangementer, inkludert oppfølging av konseptet «Romerikes Råeste», se www.romerikesråeste.no
 • Administrative oppgaver i kulturstaben, inkludert informasjonsoppgaver eksternt/internt, hjemmesider og sosiale medier
 • Rapportering og strategiutvikling

Kvalifikasjoner

 • Treårig relevant utdanning fra høyskole/universitet. Særlig relevant realkompetanse i kombinasjon med utdanning kan fravike kravet om treårig utdanning
 • Ønskelig med lederfaring og/eller lederutdanning
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Sertifikat på bil
 • Det kreves erfaring fra arbeid med barn og unge og det er ønskelig med erfaring fra samarbeid med frivillige lag/foreninger og skoler/barnehager
 • God kjennskap til sosiale medier og ungdommens nettbruk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fritidsklubb
 • Ønskelig med kjennskap til offentlig hjelpeapparat, inkludert erfaring fra rus, psykiatri, sysselsetting, konfliktløsning
 • Har vilje til å være synlig og til stede i nærmiljøet og evne til å sette seg inn i kommunens og regionens vekstvilkår og utfordringer

Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • Du må like utfordringer, være utadvendt og sosial av natur
 • Trives med ungdom og inneha flerkulturell forståelse
 • Evne å være tydelig i forhold til grensesetting, god på å kommunisere
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Fleksibel, tillitsskapende og kreativ

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en offensiv virksomhet og kommune
 • Faglig veiledning, kurs og konferanser innen fagfeltet
 • God personalpolitikk og mulighet for personlig utvikling
 • Variert arbeidsdag
 • Turnusarbeid
 • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk, og pensjonsordning i KLP

Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest av ny dato. Dette innhentes kun fra de som får tilbud om stillingen. Tilsettingen skjer for øvrig i samsvar med gjeldende regelverk.

Vitnemål/attester og navn på minst to referanser vedlegges søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. offentlighetsloven § 25.

Kontaktinformasjon

Ronny Nilsen, Kultursjef, 66105310

Arbeidssted

Teiealleen 31

2030 Nannestad

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nannestad kommune

Referansenr.:4348116114

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 01.03.2021

Om arbeidsgiveren:

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: NANNESTAD KOMMUNE KULTUR.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:5585ce5e-40a3-4c1a-8707-c5d7461b8337.

Ver las 101 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: