Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Oficinistas generales > Førstekonsulent/seniorkonsulent Ved Institutt For Samfunnsmedisin

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Førstekonsulent/seniorkonsulent ved Institutt for samfunnsmedisin

Contratación en Troms og Finnmark (Noruega) de Oficinistas generales

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › General and keyboard clerks › General office clerks › General office clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent for snarlig tiltredelse.  Arbeidssted er i Tromsø.

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, Arktisk helseforskning og Arbeidshelse i Nord. Instituttet rommer også fire eksternt finansierte nasjonale sentre, tre kjernefasiliteter og fire befolkningsundersøkelser. ISM har i overkant av 200 ansatte. Stillingen vil inngå i instituttets administrative stab.

Arbeidsoppgaver

Hvis du ønsker å jobbe tett på vitenskapelige ansatte, på institutt- og senterledelse og i et administrativt team som støtter forskning og utdanning på instituttet, kan dette være jobben for deg. 

Du vil få et særlig ansvar for:

 • Koordinering av ulike aktiviteter til seminar, konferanser, samlinger, råd og utvalg
 • Personaladministrative oppgaver
 • HMS-arbeid
 • Bistå i arbeid med nettsider
 • Øvrige administrative oppgaver

Noen av oppgavene er særlig tilknyttet Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

Det forventes at den som tilsettes initierer og driver frem forenkling og standardisering av arbeidsprosesser.

Den som ansettes vil være en viktig støttespiller for instituttleder og kontorsjef i instituttets daglige drift. Kontorsjef er nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

seniorrådgiver Trine Andreassen

 • Telefon: 77 64 65 91
 • E-post:   trine.andreassenuit.no

eller rådgiver Vibeke Hemmingsen:

 • Telefon: 77 62 52 33
 • E-post:  vibeke.hemmingsenuit.no

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • utdanning på bachelornivå, gjerne med administrasjon/organisasjon/økonomi i fagkretsen.  Lang relevant erfaring kan veie opp for kravet om bachelorgrad
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har erfaring fra et eller flere av følgende områder:

 • bruk av digitale verktøy og evne til å raskt sette deg inn i nye systemer
 • erfaring fra arbeid relevant for stillingen

For at du skal lykkes i stillingen må du være:

 • Utadvendt og serviceorientert
 • Ansvarsbevisst og ta initiativ til å løse oppgaver og utfordringer
 • Kunne arbeide i team og selvstendig
 • Strukturert og kunne holde orden på mange oppgaver samtidig

Vi ønsker en kollega som bidrar til et godt arbeidsfellesskap og legger vekt på at du er personlig egnet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Stilling som seniorkonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1363. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan seniorkonsulent i kode 1363 vurderes.. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker

oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Om arbeidsgiveren:

Eallju – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

 

 

País del trabajo: Noruega.

Región: Troms og Finnmark.

Ver 402 ofertas de trabajo en "Troms og Finnmark" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Empleador: UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:ae0d93ba-481a-42a5-9d4d-75dd40a2c1fa.

Ver las 288 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: