Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Oficinistas generales > Førstekonsulent/rådgiver I Fellestjenesten For Opptak

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contrato de Oficinistas generales en Troms og Finnmark (Noruega)

Førstekonsulent/rådgiver I Fellestjenesten For Opptak

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › General and keyboard clerks › General office clerks › General office clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

Om stillingen

Ved Seksjon for studieadministrasjon i fellesadministrasjonen (SSA) ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver i fellestjenesten for opptak. Stillingen har ønsket oppstart så snart som mulig.

SSA er en seksjon under Avdeling for forskning, utdanning og formidling i fellesadministrasjonen ved UiT. I denne seksjonen ligger fellestjenesten for opptak, eksamenstjenesten, faggruppe for studieadministrative systemer og juridisk fagteam.

Denne stillingen er tilknyttet fellestjenesten for opptak. I denne fellestjenesten er vi 13 faste ansatte, i tillegg til at vi bruker en del studentvikarer i spesielt hektiske perioder. Alle våre ansatte er tilknyttet et eller flere team som har ansvar for behandling av søknader om opptak til studier ved UiT.

Arbeidssted er fortrinnsvis ved campus Breivika i Tromsø. Kvalifiserte kandidater kan også vurderes for arbeidssted Alta om ønskelig. Vi ber om at du presiserer i søknaden hvor du ønsker arbeidssted.

Arbeidsoppgaver

Som førstekonsulent/rådgiver i fellestjenesten for opptak vil du primært behandle søknader om opptak etter gjeldende regelverk. I tillegg vil du være en del av vår førstelinje, og veilede studiesøkere og andre på telefon og epost.

I perioder når det ikke pågår et aktivt opptak vil du også måtte regne med å avhjelpe med søknadsbehandling i de andre teamene i fellestjenesten, samt drive utviklingsarbeid innenfor vårt område. Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring for at vår tjeneste skal bli enda bedre for våre søkere, og det forventes at alle våre ansatte bidrar til dette.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

May-Liss Hestnes, opptaksleder

 • Telefon: 77 64 65 69
 • E-post: may-liss.hestnesuit.no

eller Kjersti Dahle, seksjonsleder:

 • Telefon: 77 64 41 92
 • E-post: kjersti.dahleuit.no

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha høyere utdanning på minimum bachelornivå. Erfaring med offentlig forvaltning vil bli vektlagt. Erfaring og kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og skoleverket vil prioriteres. Søkere som ikke helt fyller kravet til utdannelse, vil kunne vurderes dersom de har lang og spesielt relevant praksis, fortrinnsvis erfaring med søknadsbehandling til opptak til høyere utdanning.

Vi ønsker oss en utadvendt og selvstendig person med initiativ og handlekraft, gode samarbeidsevner og gode analytiske evner. I spesielt hektiske perioder må du være i stand til å jobbe målrettet og effektivt, samt levere god kvalitet.

God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav. Søkere som behersker nynorsk skriftlig vil bli prioritert, dersom øvrige krav er møtt.  

I vurderingen av søkerne vil vi legge stor vekt på søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller kode 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker

oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 30 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Om arbeidsgiveren:

Eallju – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre  kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal  formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

País del trabajo: Noruega.

Región: Troms og Finnmark.

Ver 417 ofertas de trabajo en "Troms og Finnmark" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Empleador: UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:25ad1dfc-16b7-4674-b4eb-203cd47b2e95.

Ver las 289 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: