Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Førsteamanuensis I Sykepleie ¿ Læring Og Samhandling

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Førsteamanuensis i sykepleie ¿ læring og samhandling

Trabajar en Noruega (Oslo) de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Førsteamanuensis i sykepleie - læring og samhandling

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har ledig stilling som førsteamanuensis i sykepleie. Vi ønsker å styrke kunnskapsområder med fokus på samhandling mellom profesjonsutøvere og med pasienter, samt helseveiledning og pedagogisk kompetanse. Til stillingen ligger oppgaver knyttet til masterstudiet sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling.

Som førsteamanuens bidrar du til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studier og forskning. En viktig strategisk satsning er forskning på undervisningsaktivitet og hvordan nye og varierte undervisningsformer påvirker læring.

Fakultet for helsevitenskap har to doktorgradsprogram og det er stor forskningsaktivitet ved instituttet med syv etablerte forskningsgrupper.

Vi ønsker en ambisiøs og motivert medarbeider som vil bidra til å styrke det vitenskapelige og pedagogiske arbeidet ved fakultetet gjennom engasjement i forskning og utvikling av fagmiljøenes forsknings- og undervisningskompetanse. Du må være nysgjerrig og interessert i kollegers arbeid og være ambisiøs på studenters vegne. Du må ha evne og vilje til tverrfaglighet, håndtere og finne interesse i ulike vitenskapsteoretiske og metodiske tilnærminger.

Professorkompetente oppfordres også til å søke. Det blir ikke gjort formell bedømmelse av professorkvalifikasjoner av søkere, men det er mulig å søke opprykk etter ansettelse. Fagmiljøet og organisasjonen har spennende oppgaver knyttet både til utdanning og organisering. Arbeid ved utdanningens to studiesteder og på alle utdanningsnivå må påregnes, men arbeidssted vil fortrinnsvis være ved campus i Pilestredet.

Oppgaver som ligger til stillingen

 • initiere og drive utdanningsforskning av høy kvalitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • søke eksterne forskningsmidler
 • utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner fortrinnsvis på masternivå
 • planlegge og tilrettelegge for undervisning med studentaktive læringsformer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå
 • veiledning av studenter i prosjektarbeid, i praksisstudier og i simulerings- og ferdighetsenheten
 • bidra i utvikling av fakultetets og instituttets faglige virksomhet, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav

 • relevant doktorgrad
 • interesse i ulike metodetilfang og med særlig kompetanse innenfor kvantitativ metode
 • erfaring fra kunnskapsformidling og veiledning av studenter på høgskole/universitetsnivå
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Det vektlegges at du kan bidra med forskning av relevans for utdanningens program.

Behersker du ikke norsk/annet skandinavisk språk, må du tilegne deg kunnskaper tilsvarende nivå B2 i løpet av de tre første årene av ansettelsen.

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Vi vil legge vekt på

 • erfaring med å søke finansiering, initiere, lede og gjennomføre forskningsprosjekter
 • nasjonal og internasjonal erfaring med forskning- og forskningssamarbeid og kan vise til et forskningsnettverk
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmetoder inkludert studentaktive og digitale undervisningsformer
 • sykepleieutdanning
 • klinisk erfaring av nyere dato
 • god formidlingsevne og evne til å motivere og veilede kandidater og kolleger
 • gode samarbeidsevner, motivasjon og ambisjoner på andres vegne
 • evne og vilje til omstilling i endringsprosesser

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er viktig for OsloMet - storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig samarbeid og gjensidige forpliktelser
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, der ett av arbeidene er ph.d.-avhandlingen

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Elisabeth Wille, tlf.: 67 23 61 61, 48 26 51 56 epost: eliwioslomet.no
 • Programansvarlig, professor Ellen Karine Grov,tlf.:67236378 epost: ellgrooslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011, førsteamanuensis, kr 524 200 - 682 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden <>.

Søknadsfrist: 9.6.19

Ref: 19/04851

Gang per uke: 100 %

Send søknad

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1104 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:03121905000256.

Ver las 508 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: