Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor I Sykepleie

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie

Búsqueda en Noruega (Møre og Romsdal) de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 191312

Om stillingen / arbeidsoppgaver

Avdeling for helse- og sosialfag har ledig 100% fast som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie med tiltredelse snarest.

Den som ansettes skal medvirke til å utvikle og styrke den sykepleiefaglige kompetansen ved bachelorutdanningen i sykepleie, herunder undervise og veilede studenter. Avdelingen har studiegrupper både i Molde og Kristiansund, og stillingen har arbeidssted Molde. Stillingen medfører en del reisevirksomhet/oppfølging av studenter i praksis.

Kvalifikasjonskrav

Det stilles krav om autorisasjon som sykepleier med bred, relevant og nyere klinisk somatisk erfaring fra kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten. Den som ansettes må kunne undervise på norsk (eller et annet skandinavisk språk). Søkerens personlige egenskaper vektlegges, herunder evne til å samarbeide med studenter, kolleger og andre.

For krav om ansettelse i de ulike stillingsnivåene, se § 1-4-1-7 i følgende forskrift:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Ved ansettelse av søker uten dokumentert praktisk pedagogisk utdanning, blir vedkommende pålagt å gjennomføre dette innen to år.

Søkeren må angi hvilke(t) stillingsnivå som søkes. Dersom det ikke melder seg aktuelle søkere med omsøkt kompetanse, vil en vurdere midlertidig ansettelse som høgskolelærer i inntil to år for aktuell søker som er i kvalifikasjonsløp til høgskolelektor.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i statens lønnsregulativ for tiden i normalspennet kr 615 900-655 400 (som førsteamanuensis/førstelektor, i lønnstrinn 68-71), kr 523 200-594 400 (som høgskolelektor, i lønnstrinn 59-63), eventuelt kr 488 000-504 700 (som høgskolelærer, i lønnstrinn 55-57). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Ansettelse skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. For førsteamanuensis er for tiden 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling, mens den er på 20 % for førstelektor og høgskolelektor. Skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens regulativ.

Spørsmål / søknad

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til studieleder Tone Hegdal på tlf 71114024/e-post tone.hegdalhimolde.no eller dekan Heidi V. Haavardsen på tlf 71214147/e-post: himolde.no" rel="nofollow">heidi.v.haavardsenhimolde.no. Se også www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her legges også CV, attester og vitnemål ved. For søknad på førstestilling må søknaden inneholde en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen. Listen kan være kommentert. For dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse bes det om at inntil 15 vitenskapelige arbeider dokumenteres enten ved lenker til fullverdige arbeider offentlig tilgjengelig på nett, eller som vedlegg.

Søknadsfrist: 1. september 2020.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen, og som ellers fyller kvalifikasjonvilkårene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Om arbeidsgiveren:

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine fagområder, hvor visjonen «Med kunnskap for bærekraft og innovasjon» skal gjenspeiles i all vår virksomhet. Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har drøyt 220 ansatte og 2700 studenter ved våre studiesteder i Molde og Kristiansund.

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 150 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:747a214e-2d6d-4eda-9f48-093fb682bb6c.

Ver las 464 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: