Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Suecia > Maestros preescolares > Förskollärare Till Hulta ängars Förskola

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Förskollärare till Hulta ängars förskola. Suecia

Oferta de Maestros preescolares en Suecia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik : Grund- och förskollärare : Förskollärare

Descripción de la oferta de trabajo:

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

"Tack till världens bästa förskola!" - Från barn och föräldrar.

På vår förskola är vi inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. Genom vår värdegrund ser vi barnet som dagens medborgare, som har en stark

drivkraft att vilja förstå, lära och lära känna världen. Vill du också vara med och fortsätta utveckla vår förskola efter denna övertygelse?

I vårt förhållningssätt möter barnet en vuxen som aktiv i barnens vardag, lyssnar, ger valmöjligheter, lyfter dess tankar och litar på barnet. Barnet ska möta en estetisk miljö som väcker lust, är rik på mångfald och uppmuntrar till kommunikation. Miljön ska vara förståelig, flexibel och tillgänglig I vår kunskapsyn möter barnet en engagerad vuxen som följer barnets intresse, ger tid och skapar möjligheter till att lära i samspel med sin omgivning. Vi arbetar projektiniriktat där den vuxna ger möjligheter till utforskande, följer, vägleder och utmanar barnet i lärprocesser. Barnet ska ha tillgång till dokumentationen och den vuxne skapar forum där barn får utöva inflytande och reflektera över sina upplevelser och lärande.

Även vår gemensamma miljö är viktig, både ute och inne. Vi har tillgång till ateljé, verkstad, bibliotek och aquarum och där vi tar tillvara på spännande ögonblick för lärande och kreativitet.

Hulta Ängars förskola ligger på Hulta, ett trivsamt område med stora grönytor och närhet till hästhage, skog och natur.

Tillsammans med arbetslaget skapar du en härlig och balanserad dag fylld med planerade aktiviteter, lärande lek, utevistelse och vila. Du dokumenterar barnens lärprocesser. Som förskollärare ansvarar du för att SKA-arbetet är ett levande dokument som genomförs och följs upp i arbetslaget. SKA-arbetet utgår du från pedagogisk dokumentation, barnens behov och intressen i förhållande till målen. Din undervisning inspirerar och utmanar barn till att utforska och upptäcka sin närmiljö och tillägna sig nya erfarenheter och kunskaper.

Vi strävar mot att vår verksamhet  ska genomsyras av värme, glädje och engagemang och i ett nära samarbete med vårdnashavare skapar vi förutsättningar för att lärande, omsorg och utveckling ska bilda en helhet.

Du ges förutsättningar att ha planeringstid tillsammans med arbetslaget 2-3 ggr/mån och har egen planeringstid. På APT har vi kollegialt lärande genom pedagogiska diskussioner.

På förskolan har vi 4 Utvecklingsgrupper, Ledningsgrupp, Demokrati, Miljö och IKT. De har möten 1 ggr/månaden.

Vi söker dig som är stolt över ditt yrke som pedagog!

Du ser möjligheter och skapar en positiv och energirik miljö runt dig. Du är förskollärare eller håller på att avsluta din förskollärarutbildning och har eller kommer att få en förskollärarlegitimation. Vi ser gärna att du har utbildning inom Reggio Emilia, erfarenhet eller stark lust av att arbete inom detta område. Vi ser gärna att du har erfarenhet av  språkutvecklande arbetssätt och pedagogisk dokumentation.

Du som söker har ett proffessionellt förhållningssätt, ser möjligheter istället för hinder och är positiv till förändringsprocesser. Du har ett brett intresse för det pedagogiska arbetet och du är nyfiken på att utveckla det normkritiska förhållningssättet. Du som söker har ett tydligt demokratiskt förhållningssätt och ser positivt på varje barns möjlighet att påverka sin vardag på förskolan. Du har också förmågan att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och ser möjligheterna med att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta mångkulturellt.

Du är drivande i det systematiska kvalitetsarbetet, du har kunskaper i att planera, dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten utifrån förskolans läroplan i förhållande till barnens aktuella intressen och behov.

Du är lyhörd, ansvarstagande och målinriktad. Du är nyfiken och vill bidra med utveckling och förnyelse på din avdelning och förskola.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska måltider, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande.

Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan på boras.se/arbetaiforskolan.

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på boras.se.

País del trabajo: Suecia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Borås kommun.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:23620984.

Ver las 915 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: