Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Estonia > Abogados > Euroopa Kohtu Kohtujuristi Kandidaat

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Euroopa Kohtu kohtujuristi kandidaat. EESTI. Estonia

Búsqueda en EESTI (Estonia) de Abogados

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Abogados.

Tippspetsialistid : Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna spetsialistid : Õigusspetsialistid : Juristid

Descripción de la oferta de trabajo:

Kõikidelt kandidaatidelt eeldame: • Eesti Vabariigi kodakondsust; • vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi õigusteaduses, sellele vastavat kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 2 tähenduses või sellele vastavat välisriigi kvalifikatsiooni; • suurepäraseid õigusalaseid teadmisi, sh väga häid teadmisi Euroopa Liidu õigusest; • inglise ja prantsuse keele oskust; • kõrgeid kõlbelisi omadusi; • kohtunikutööks vajalikke võimeid ja isikuomadusi; • suutlikkust töötada rahvusvahelises keskkonnas; • vähemalt 10 aastat juriidilise töö kogemust.

Sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust (ka asjakohast täiendharidust) tõendava dokumendi koopia, võimalusel võõrkeelte oskuse taset näitavate tõendite koopiad saata hiljemalt 13.07.2018 Välisministeeriumi personaliosakonda e-mail: personaliosakondmfa.ee.

Lisainfo: nele.grunbergmfa.ee või +372 637 7400 , Välisministeerium kuulutab Vabariigi Valitsuse reglemendi § 12 punkti 2 alusel välja konkursi järgmisele ametikohale: EUROOPA KOHTU KOHTUJURISTI KANDIDAAT Euroopa Kohtu kohtujurist valitakse isikute hulgast, kelle sõltumatus on väljaspool kahtlust ning kellel on oma riigi kõrgeimatesse kohtunikuametitesse nimetamiseks nõutav kvalifikatsioon või kes on tunnustatud ja pädevad juristid.

Ametisse nimetamine toimub Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel kuueks aastaks pärast konsulteerimist Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komiteega, mille ülesandeks on esitada arvamus kandidaatide sobivuse kohta kohtujuristi ametikohale. , Euroopa Kohtu kohtujuristi kandidaadi esitab Vabariigi Valitsus.

Servicio de empleo de origen: Estonian Unemployment Insurance Fund, Servicios Públicos de Empleo, Estonia.

País del trabajo: Estonia.

Región: EESTI.

Ver 702 ofertas de trabajo en "EESTI" (Estonia).

Fecha de inicio: 27/06/2018.

Nº de vacantes: 1.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Salario: mínimo 16000.0 EUR (Bruto).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto: Välisministeerium

Empresa: Välisministeerium.

Ver las 106 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Abogados ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: