Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Finlandia > Especialistas en políticas de administración > Erityisasiantuntija (teollisoikeuksia Koskeva Lain

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo en Finlandia de Especialistas en políticas de administración

Erityisasiantuntija (teollisoikeuksia Koskeva Lain

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Erityisasiantuntijat : Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat : Hallinnon erityisasiantuntijat : Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat

Descripción de la oferta de trabajo:

TYÖPAIKAN ESITTELY

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tehtävänä on luoda taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen. Mahdollistamme sääntelyllä, rahoituksella ja palveluilla osaavan työvoiman saatavuuden, hyvät työolot, yritysten menestyksen, markkinoiden toimivuuden ja siirtymisen ilmastoneutraaliin talouteen.

Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto vastaa innovaatiopolitiikan kehittämisestä, toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta Suomessa. Osasto edistää yritysten ja toimialojen kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaistumista yksityisellä ja julkisella sektorilla. Osasto vastaa myös mineraalipolitiikan valmistelusta ja alan viranomaistoiminnasta.

Työpaikan tiedot: Työ- ja elinkeinoministeriö Aleksanterinkatu 4 00170 Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS

Työ- ja elinkeinoministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen (INNO) -ryhmään sijoitettu

erityisasiantuntijan

määräaikainen virkasuhde ajalle 01.07.2021 - 31.12.2023. Kyseessä on sijaisuus.

Osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen (INNO) -ryhmän vastuualueeseen kuuluu muun muassa teollisoikeudelliset suojajärjestelmät ja niitä koskeva lainsäädäntö.

Erityisasiantuntijan tehtävät liittyvät ensisijaisesti teollisoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön ja muuhun työ- ja elinkeinoministeriön IPR-toimintaan. Erityisasiantuntija osallistuu myös teollisoikeusjärjestelmiä koskevaan EU-yhteistyöhön. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa myös muiden ryhmän vastuulle kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

VAATIMUKSET

Viran kelpoisuusvaatimuksena on työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n mukaan viran edellyttämä tutkinto tai koulutus. Parhaat valmiudet tehtävään antaa ylempi korkeakoulututkinto, erityisesti ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan, kokemusta ja osaamista kansallisesta teollisoikeuspolitiikasta ja järjestelmästä, IPR-lainsäädännöstä, EU-yhteistyöstä sekä toimijakentän sidosryhmien tuntemusta. Hakijan eduksi katsotaan kokemus patentointiin liittyvistä kysymyksistä ja lainsäädännön valmistelusta.

Työtehtävissä tarvitaan lisäksi hyviä verkottumis-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Erinomaisen suomen kielen ja tyydyttävän ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi hakijalta odotetaan vähintään hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävä sijoittuu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 6.0 - 6.1 (tehtäväkohtainen palkanosa 3752,72 - 3955,39 euroa/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Sijaisuus. tai sopimuksen mukaan.

Koeaika 4 kuukautta.

Määräaikainen (yli 12 kk).

Hakemuksen liitteeksi mielellään vain CV tai nimikirjanote.

Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Määräaikaista virkasuhdetta hakeneiden nimet ovat julkisia.

Pyydämme ystävällisesti toimittamaan hakemukset ensisijaisesti sähköisesti Valtiolle.fi -järjestelmän sähköisen lomakkeen ID 32-597-2021 kautta.

ID: 32-597-2021

Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos, ryhmäpäällikkö, 029 506 3732

Tanja Müller, Johtava asiantuntija, 029 504 7068

https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=29e7f454-5841-459b-8e73-00f246e08241&publishCode=TE

País del trabajo: Finlandia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Instrucciones para solicitar:

Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto

Identificador de la vacante:10743220.

Ver las 494 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: