Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Especialistas en políticas de administración > Er Du Vår Nye Veileder?

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Er du vår nye veileder?. Noruega

Demanda en Noruega de Especialistas en políticas de administración

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4340719024 Presentasjon av stillingen:

Har du erfaring med oppfølging og rettleiing av arbeidssøkjarar? Er du genuint interessert i og motiveras av å få menneske til å sjå og forstå sine moglegheiter i arbeidslivet? Då kan du vera den kollegaen me ynskjer. Vi har ledig ei midlertidig stilling med varighet ut 2021.

NAV Vindafjord-Etne består av 23 engasjerte medarbeidarar. Den ledige stillinga ligg under team "Skaffe arbeid" som består av 6 tilsette, og innebærer kartlegging og oppfølging av mennesker som står utanfor arbeidslivet. I denne stillinga vil du jobbe med ordinære arbeidssøkjarar og permitterte. Midlertidigheita kjem av auka arbeidsmendge på grunn av Covid19-situasjonen.

Arbeidsoppgåver

 • Kartlegga og avklara arbeidssøkjarar sine ressursar
 • Rettleie og motivera for arbeid eller aktivitet
 • Bistå arbeidssøkjarar til å sjå moglegheiter i dagens arbeidsmarknad
 • Veileda, informera og saksbehandla etter gjeldande regelverk
 • Samarbeida tett med lokalt næringsliv og andre samarbeidspartnerar
 • Rettleia og læra opp arbeidssøkjarar i å benytta seg av NAV sine digitale tenester og digital informasjon
 • Samarbeida tett med kollegaer frå andre avdelingar som NAV sin marknadsavdeling, Arbeidslivssenteret og samarbeidspartnerar i kommunen
 • Bidra aktivt i utviklinga av NAV sine tenester

Ettersom NAV er i stadig utvikling og endring kan andre arbeidsoppgåver bli aktuelle.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Fullført utdanning tilsvarande bachelor. Relevant arbeidserfaring og/eller fagbrev kan kompensera for utdanningskrav. Relevante fagområder som samfunnsfag/sosiologi, pedagogikk, sosialfag, sal og markedsføring, veiledning/ MI/ IPS vil bli foretrukket.
 • God digital kompetanse
 • Gode muntlege og skriftlege norskkunnskapar (nivå tilsvarende B2)

Vi ynskjer og at du har:

 • Rettleiingskompetanse, anten gjennom formell kompetanse eller gjennom praksis frå rettleiingsarbeid
 • God kjennskap til den lokale arbeidsmarknaden
 • Erfaring frå arbeid i NAV
 • Erfaring frå privat næringsliv
 • Førarkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Relasjonsbyggjande; tilnærmar seg andre for å utvikla nye relasjonar eller styrka eksisterande
 • Pågangsmot; er positiv og entusiastisk, sjølv i vanskelege situasjonar
 • Endringsorientert; tilpassar atferd raskt og effektivt for å nå mål, overvinna motgang eller løysa ei utfordring
 • Nytenkande; søkjer nye perspektiv og idéar for å forbetra yting og stimulera til nytenking

Personlege eigenskapar vil bli særleg vektlagt

Vi tilbyr

 • Spanande og meiningsfulle arbeidsoppgåver
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Store utviklingsmoglegheiter
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Løn som Førstekonsulent i kode 1408 med årsløn for tida kr. 474 500-516 400

Les meir om NAV som arbeidsgjevar på nav.no

Legg ved vitnemål og attestar når du søkjer. Dersom du har anna morsmål enn skandinavisk, må du dokumentera at du har språknivå tilsvarande B2.

Oppstart snarast.

Kontaktinformasjon

Kristin Tofte, NAV-leiar, 412 37 114, Kristin.Toftenav.no

Arbeidssted

Rådhusplassen 1

5580 Ølen

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4340719024

Stillingsprosent: 100%

Engasjement

Søknadsfrist: 01.03.2021

Om arbeidsgiveren:

NAV søkjer tilsette med hjarte for menneske og fagområda våre. Visjonen vår er å gje menneske moglegheiter, og dette gjer vi ved å utvikle Noregs beste arbeids- og velferdstenester.

NAV består av 19 000 kompetente og engasjerte medarbeidarar. Vi jobbar tverrfagleg i sterke fagmiljø. Hos oss skal arbeidsmiljøet pregast av involvering, openheit og tillit.

For å kunne levere best mogleg tenester er det viktig med mangfald i rekrutteringa. Vi oppmodar derfor personar med innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV-en til å søkje jobb hos oss. Vi legg arbeidsforholda til rette for deg viss du har behov for det. Ønskjer du å bli unntatt frå offentleg søkjarliste, må du grunngje dette. Del gjerne vitnemålet ditt eller karakterutskriftene dine på vitnemålsportalen.no.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: NAV VINDAFJORD-ETNE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:47a59483-1594-47b5-a21c-9b7d8f1602dc.

Ver las 532 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: