Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Polonia > Ingenieros > Environmental Specialist, Osi Food Solutions P... (ingenieur/in - Sicherheitstechnik)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Environmental Specialist, OSI Food Solutions P... (Ingenieur/in - Sicherheitstechnik)

Empleos en Polonia de Ingenieros

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes.

Specjaliści : Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych : Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) : Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani

Descripción de la oferta de trabajo:

Stellenangebotsbeschreibung:

OSI in KürzeAls international tätiges Unternehmen im Nahrungsmittelbereich gehören wir zur weltweit operierenden, inhaber­geführten OSI-Gruppe. In der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Produkten für die System­gastro­nomie und den Lebens­mittel­einzel­handel sind wir führend. Für unser Werk der OSI Food Solutions Spain SL in Ostróda suchen wir eine/n Environmental Specialist (m/w/d). Was Sie erwartet Zapewnienie spe?nienia wymaga? Normy ISO 14001 oraz EMAS Aktywny udzia? w procesie zarz?dzania ?rodowiskowego: - prowadzenie rejestru wymaga? prawnych oraz rejestru aspektów ?rodowiskowych, - przygotowywanie raportów i zestawie? ?rodowiskowych, - prowadzenie wewn?trznych audytów ?rodowiskowych oraz podstawowych szkole? wewn?trznych z zakresu ochrony ?rodowiska, Aktywne generowanie inicjatyw optymalizuj?cych wyniki ?rodowiskowe we wspó?pracy z nadzorem poszczególnych dzia?ów Prowadzenie Bazy Danych o Odpadach Was wir erwarten Znasz wymagania normy ISO 14001 oraz EMAS Masz do?wiadczenie w procesach zwi?zanych z ochron? ?rodowiska Posiadasz wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze zwi?zane z ochron? ?rodowiska lub masz do?wiadczenie w tym zakresie Biegle obs?ugujesz pakiet MS Office Komunikatywnie znasz j?zyk angielski w mowie i pi?mie Jeste? uczciwy/a, dok?adny/a, samodzielny/a i rzetelny/a Cechuje ci? wysoka kultura osobista Jeste? osob? komunikatywn?, dobrze organizuj?c? swoj? prac?, a ustalanie priorytetów jest Twoj? mocn? stron? Jeste? osoba otwart? na nowe, ró?norodne projekty i wyzwania Was wir bietenJeste?my firm? o p?askiej strukturze, sprawnych procesach decyzyjnych oraz wyra?nej orientacji na klienta, na specyficznym rynku, w którym funkcjonujemy. Wiemy, ?e zaanga?owanie naszych pracowników jest podstaw? naszego sukcesu. Dlatego te? wspieramy Pa?stwa poprzez sprawne wdro?enie w wykonywan? prac? i zapewnienie mo?liwo?ci rozwoju, zgodnie z Pa?stwa umiej?tno?ciami. Oferujemy: Mo?liwo?? zdobycia do?wiadczenia w stabilnej, rozwijaj?cej si? firmie mi?dzynarodowej Ciekaw? i odpowiedzialn? prac? w mi?ej atmosferze Zatrudnienie w oparciu o umow? o prac? ?wiadczenia socjalne Opiek? medyczn? Grupowe ubezpieczenie pracownicze Mo?liwo?? rozwoju zawodowego poprzez udzia? w szkoleniach oraz projektach europejskich

País del trabajo: Polonia.

Número de puestos: 1.

Empleador: OSI Food Solutions Poland sp.z. o. o..

Instrucciones para solicitar:

Gewünschte Bewerbungsarten: über Internet Internetadresse: https://www.finest-jobs.com/Stellenanzeige/Environmental-Specialist-506895?cp=BA Stellenangebot-Details in der Jobbörse der BA aufrufen: 12811-546045-S

Forma de contacto:

Identificador de la vacante:12811-546045-S.

Ver las 186 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: