Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Directores y gerentes de servicios profesionales > Enhetsleder Tjenestetildeling

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Enhetsleder Tjenestetildeling. Noruega

Búsqueda de Directores y gerentes de servicios profesionales en Noruega

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes.

Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Professional services managers not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4360382470 Presentasjon av stillingen:

Enhetens hovedoppgave er å saksbehandle søknader etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer blant annet tildeling av helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, omsorgslønn, støttekontakt, dag-/aktivitetstilbud, institusjonsopphold.

Enheten er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering og samarbeider tett med alle tjenesteytende enheter i kommunen.

Enheten har tilknyttet flere koordinatorfunksjoner, innsatsteam og Frivilligsentralen.

Lillesand kommune deltar i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO). Vi samarbeider tett med de andre kommunene i forsøket og med Helsedirektoratet. Enhet for tjenestetildeling har en viktig rolle i SIO-prosjektet og enhetsleder har ansvar for at saksbehandling følger gitte kriterier og rutiner, samt for rapportering og overvåking av tjenesteproduksjonen på et overordnet nivå.

Lillesand kommune arbeider med å utvikle tjenester og organisering av vår virksomhet på en måte som vil gjøre oss rustet til å møte framtidens utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene. Det er derfor satt i gang en omfattende omstillings- og utviklingsprosess som enhetsleder skal være en viktig bidragsyter til. Dette kan også føre til endringer av innhold og oppgaver tillagt stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av saksbehandling etter gjeldende lover og forskrifter innen helse- og omsorgtjenester
 • Faglig ansvar for vedtak etter delegert fullmakt
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Ansvar for koordinerende enhet
 • Utrede, revurdere, behandle klagesaker, sikre mestrings- og brukerfokus i saksbehandling.
 • Bidra til økt digitalisering og ha et fokus på bruk av velferdsteknologi i tjenestene
 • Bidra til utvikling av kvalitet i tjenestene
 • Faglig-, økonomisk- og administrativt ansvar for resultatenhetens drift
 • Samarbeide med innbyggere, ha tett dialog med kollegaer i egen virksomhet og øvrige samarbeidspartnere i og utenfor kommunen, herunder helseforetaket

Kvalifikasjoner

 • Relevant helsefaglig høyskole-/universitetsutdanning, minimum 4 år
 • Ønskelig med Master innen helsefag med spesialisering innen helsejus/ledelse/offentlig forvaltning eller lignende
 • Erfaring fra ledelse i helsesektoren
 • Erfaring med digitaliseringsprosesser
 • Saksbehandlingskompetanse
 • Ønskelig med erfaring fra ledelse av endringsprosesser
 • Ønskelig med erfaring fra dokumentasjon i saksbehandlingsprosesser og elektronisk pasientjournal

Personlige egenskaper

 • Du er relasjons- og samarbeidsorientert
 • Du er nytenkende, initiativrik og tar i bruk nye løsninger
 • Du har helhetsforståelse
 • Du evner å skape motivasjon for utvikling og endring
 • Du kommuniserer tydelig, jobber målrettet og er resultatorientert
 • Du jobber strukturert og systematisk
 • Du har god økonomiforståelse

Vi tilbyr

Lønn etter avtale og medlemskap i gjeldende pensjonsordning.

Et faglig og godt arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon

Geir Jenssen, Kommunalsjef, 95744020

Arbeidssted

4790

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Lillesand kommune

Referansenr.:4360382470

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 17.04.2021

Om arbeidsgiveren:

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet -- respekt -- humor.

Lillesand kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.

#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Les mer på www.drømmejobben.com.

I henhold til offentlighetslovens § 25, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: LILLESAND KOMMUNE TJENESTEKONTORET.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:02725178-49ff-406d-b0b6-579155e2a1ab.

Ver las 108 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: