Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Suecia > Directores de políticas y planificación > Enhetschef Till Vision Direkt

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Enhetschef till Vision Direkt. Stockholms län. Suecia

Empleo en Suecia (Stockholms län) de Directores de políticas y planificación

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores administradores y comerciales › Directores de administración y servicios › Directores de políticas y planificación.

Traducción de la profesión: Ledningsarbete › Administrativt ledningsarbete › Chefer inom företagstjänster och administration › Planeringschefer.

Descripción de la oferta de trabajo:

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, landsting, regioner, privata företag eller inom kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 207 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipolitiskt obundna, finns lokalt nära dig och ingår i TCO.

De senaste 10 åren har Vision gjort en fantastisk utvecklingsresa och den resan fortsätter nu. De fem närmsta åren satsar vi stort på att öka vår fackliga styrka. Det gör vi för att kunna vinna ännu fler fackliga segrar, bidra till ett bättre arbetsliv och se till att våra medlemmar får ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv.

Vi har nyligen bildat en ny funktion för Medlemsstöd som har till uppdrag att hantera medlemmars och förtroendevaldas frågor gällande den egna yrkesrollen, medlemskapet eller förtroendeuppdraget. Vi jobbar för att våra medlemmar och förtroendevalda ska känna sig nöjda och uppleva nytta med medlemskapet, från början till slut. Ett av syftena med den nya organisationen har varit att skapa bättre förutsättningar för att få till ett ännu mer modernt, tillgängligt och anpassat stöd till våra medlemmar och att de ska uppleva oss som ETT Vision som är enkla, nära och framåt!

Den nya funktionen består idag av tre enheter - Vision Direkt, Medlemsenheten och Återvärvarna. Dessa tre enheter kommer till hösten istället bli fyra enheter och Vision Direkt som idag är en stor enhet med 24 medarbetare och ca 20 ersättare kommer att delas upp i två likvärdiga enheter. Därför söker vi nu en ny enhetschef till den ena enheten.

Vision Direkts uppdrag är att ge personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning. Vi svarar på frågor om anställningsvillkor, lön, arbetsmiljö, rättigheter, skyldigheter och fackliga medlemsförmåner. Vi ger råd och stöd och finns till för både medlemmar, förtroendevalda och chefer. Vi har ett arbetssätt där vi alla jobbar tätt tillsammans, hjälper varandra och gör varandra bättre.

Rollen och Uppdraget

Rollen som enhetschef för Direkten innebär att du kommer ansvara för att leda och vidareutveckla Vision Direkts verksamhet i nära samarbete med chefen för den andra Vision Direkt-enheten. Du kommer att ha personalansvar för ca 12 medarbetare och vara en av fem chefer i funktionens ledningsteam. I din roll som chef för enheten förväntas du:

- Agera kompass genom att se till att verksamheten har ett tydligt syfte, uppdrag och mål och att det finns en samsyn kring dessa bland medarbetarna i gruppen. Att tillsammans med medarbetarna skapa tydlighet kring ramar, roller, mandat, prioriteringar och förväntningar. Att driva på så att verksamheten utvecklas i önskad riktning och följa upp hur det går. Att omvärldsbevaka och se till att vi ligger i framkant.

- Agera coach genom att locka fram potentialen i var och en av medarbetarna och bygga ett starkt team, skapa goda förutsättningar för en stark inre motivation bland medarbetarna, visa omtänksamhet och ge individanpassat stöd. Att leda situationsanpassat med ett tillitsbaserat ledarskap där medarbetarna förväntas ha ett framåtlutat självledarskap. Vara modig och ta svåra samtal när det behövs.

- Agera vägröjare genom att undanröja hinder och bidra till att skapa strukturer, processer, systemstöd och regelverk som stödjer och underlättar snarare än hindrar medarbetarna att göra ett bra jobb. Jobba systematiskt med att se över och vidareutveckla arbetsmiljön så att medarbetarna har bästa möjliga arbetsmiljöförutsättningar för att kunna trivas och göra att bra jobb.

Du förväntas också utöva ditt ledarskap i nära samarbete med chefen för den andra Direktenenheten och övriga chefer i ledningsteamet för funktionen. En viktig målsättning för oss är att bli ett mer enat och lättillgängligt Vision för våra medlemmar, därför är ett nära samarbete inom funktionen särskilt viktigt. Det är också viktigt då vi har två enheter som gör samma arbetsuppgifter vilket ställer stora krav på nära samarbete och gemensamma synsätt och arbetssätt. Du kommer därför till viss del ha ett delat ledarskap tillsammans med den andra chefen och behöver gilla att jobba så.

Du har även budgetansvar och ansvar för att bemanna enheten med rätt kompetens, hantera eventuella personalärenden och konflikter, sätta lön och andra vanliga chefsuppgifter.

Vi kan erbjuda dig en spännande tjänst i en spännande tid där du får en viktig roll i att vidareutveckla stödet till våra medlemmar. Hos oss finns ett stort engagemang och tillsammans arbetar vi i våra nyrenoverade lokaler som har fokus på god arbetsmiljö, hög flexibilitet och goda möjligheter till återhämtning. Vi vill att alla ska må bra såväl när man kommer till jobbet som när man går hem och att du känner att här kan du vara dig själv.

Vem söker vi?

Tycker du att det här uppdraget låter spännande? Är du en mogen, modig, tillitsfull, trygg och inkluderande ledare som är bra på att få andra att växa och utvecklas? Då ska du läsa resten av annonsen här där vi även beskriver vem vi söker och vilken erfarenhet som krävs för jobbet.

País del trabajo: Suecia.

Región: Stockholms län.

Ver 1589 ofertas de trabajo en "Stockholms län" (Suecia).

Número de puestos: 1.

Empleador: Vision.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 26 de Mayo de 2023, y con identificador de la vacante:27650987.

Ver las 85 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores administradores y comerciales › Directores de administración y servicios › Directores de políticas y planificación ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: