Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Suecia > Directores financieros > Enhetschef Och Biträdande Ekonomidirektör Till Ekonomistaben

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Enhetschef och biträdande ekonomidirektör till Ekonomistaben

Empleos en Suecia de Directores financieros

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores financieros.

Ledningsarbete : Administrativt ledningsarbete : Chefer inom företagstjänster och administration : Ekonomichefer

Descripción de la oferta de trabajo:

Om Kommunledningsförvaltningen

I en stor och innovativ kommun som Linköping, har Kommunledningsförvaltningen en viktig samordnande roll. Vi ger stöd och service till hela kommunen, företag och organisationer. På så sätt skapas goda möjligheter att utveckla och förverkliga idéer. Att arbeta hos oss är att vara med och göra skillnad – att påverka samhällsutvecklingen. Vårt arbete berör de flesta Linköpingsbors vardag och bidrar till ökad social och ekologisk hållbarhet samt förbättrad tillgänglighet. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd till den politiska ledningen. Inom vår förvaltning ryms också modern kommunikation, effektiv administration och ett ambitiöst arbete med kompetensförsörjning, säkerhet och digitalisering. Allt det grundläggande som behövs i en kommun som växer och utvecklas.

Om arbetsplatsen

Kommunledningsförvaltningens, i vilken Ekonomistaben ingår, ansvar är att möjliggöra kommunstyrelsens uppdrag. All planering och genomförande av det samlade uppdraget ligger i linje med de inriktningar och beslut som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställt. Uppdraget att styra, leda, samordna och följa upp Linköpings kommuns verksamheter innebär ett nära samarbete med förvaltningar och kommunägda bolag.

Ekonomistaben bidrar till att kommunen upprätthåller en god och hållbar ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. Detta sker genom ekonomistyrningsregler, budgetering och uppföljning, vilket säkerställer en god ekonomisk kontroll på kostnader och intäkter och bidrar till en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet i kommunen.

Övriga ansvarsområden inom Ekonomistaben är kommunövergripande lokalförsörning, beställningsansvar för upphandling, ekonomiadministration och kommunens finansverksamhet.

I en växande stad som Linköping kommun med dess utmaningar är du som enhetschef/biträdande ekonomidirektör med och utvecklar kommunens ekonomi och verksamhet.

Arbetsbeskrivning

Som enhetschef har du fullt personalansvar och du verkar tillsammans med dina medarbetare för att utveckla kommunens övergripande ekonomiprocess och uppnå fastställda mål. Detta med utgångspunkt för förvaltningens verksamhetsplan och internbudget. Ditt uppdrag är att styra, leda och fördela arbetet samt genomföra och följa upp verksamheten utifrån styrdokument och kommunens principer;

• Helhet före delar

• Fokus på väsentligheter och risker

• Långsiktighet i agerandet och dialog

• Samspel och öppenhet

Du arbetar utifrån dina specialistkunskaper med ekonomistyrning och redovisning och i samråd med ekonomidirektör utvecklar du kommunens övergripande ekonomiprocesser, varför din goda förståelse för helhetetsperspektivet är en viktig del. I rollen som enhetschef har du ett nära samarbete med kommunens ekonomidirektör och ekonomichefer. Tjänsten anpassas efter din specifika kompetens, för att på bästa sätt ta tillvara på dina kunskaper i syfte att tillgodose kommunens behov på bästa sätt.

Genom ditt ledarskap, struktur och systematik skapar du förutsättningar för en god kommunikation och dialog inom organisationen där du verkar för goda samarbeten och en god arbetsmiljö.  

Kvalifikationer

Vi söker dig med högskoleexamen inom ekonomi och som har utbildning inom ledarskap. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta nära politiken i en politiskt styrd organisation. För att bli framångsrik i tjänsten krävs att du har bred erfarenhet av att på övergripande nivå driva och utveckla processer för ekonomisk planering, uppföljning och analys. Vidare har du med god framgång arbetat med systematiskt kvalitetsarbete som inneburit effektiva verksamhetsförbättringar. Din drivkraft av att få andra engagerade och delaktiga och öka förståelsen för ekonomi, kopplingen mellan verksamhetsutveckling, uppföljning och resultat är väsentligt för tjänsten.

Viktiga egenskaper för dig som enhetschef inom Ekonomistaben är en god förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stabens förhållningssätt och att bidra till en kultur som bygger på tillit och god arbetsmilljö.

Ditt ledarskap präglas av en lyhördhet, god kommunikativ förmåga och att leda genom att delegera. Du agerar målinriktat och utifrån gott omdöme vid beslutsfattande och har en god ekonomisk medvetenhet. Tjänsten kräver att du har helhetsperspektiv och ser till hela verksamehetens bästa i agerande och beslut. Ditt ledarskap präglas av lyhördhet samt en god förmåga att skapa förtroendefulla yrkesmässiga relationer och bidra till ett gott samarbete inom organisationen.

Information om tjänsten

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 5159

Om Linköpings kommun

Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

País del trabajo: Suecia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Linköpings kommun.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:24317330.

Ver las 169 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores financieros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: